Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach

Nasz telefon

+48 77 415 13 15

E-mail

parafia@parafiakopice.pl

Kancelaria

Zawsze po Mszy świętej

Kalendarium

 Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach był już wzmiankowany 1580 roku, wtedy należał do ewangelików.

W 1627 roku został rekatolicyzowany, zaś w 1801 roku kościół został rozebrany (prawdopodobnie musiała to być drewniany). Teraźniejsza bryła to efekt budowy 1802-1822 roku. 17 października 1822 r. dokonano konsekracji kościoła, w której uczestniczył Biskup Wrocławski Emmanuel von Schimonsky (1752-1832). Po wojnie przemieniono kościół z p.w. Świętej Jadwigi (śląskiej) na  p.w. Podwyższeni Krzyża Świętego.
    1945- 1961 – posługa duszpasterska w Parafii ks. Prof. Piotra Patalonga
    1961 – 1973 – posługa duszpasterska w Parafii ks. Teofila Soppy CM
    20.02.1967r. – zmarł ks. Piotr Patalong i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Nysie.
    1973-1983 – posługa duszpasterska w Parafii ks. Radcy Antoniego Misika.
    listopad-grudzień 1981 - perygrynacja obrazu Matki Bożej Czestochowskiej w Parafii i po rodzinach
    30.10.1977r. – zmarł ks. Proboszcz Teofil Soppa i zastał pochowany w Kopicach.
    Luty- marzec 1988r. nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w rodzinach.
    1983 – 2006r. – posługa duszpasterska w Parafii ks. Radcy Kazimierza Krzywdzińskiego.
    25.05.1996r. – we Wrocławiu o. Mirosław Prochera przyjmuje Święcenia Kapłańskie.
    26.05.1996r. w Więcmierzycach o. Mirosław Prochera odprawiał Msze Prymicyjna i udzielił błogosławieństwa.
    11.06.1996r. - Msza Św. z okazji 40 rocznicy Święceń Kapłańskich ks. Kazimierza Krzywdzińskiego w Kościele Filjalnym oraz program artystyczny w szkole w Więcmierzycach przygotowany przez uczniów i nauczycieli (G. Smolińska, J. Smolińska, B. Gołębiowska, A. Skarbanek, Z. Chmielecka). Mieszkańcy Więcmierzyc przygotowali okolicznościowy poczęstunek.
    20.07.2000r. wyjazd 45 Parafian na Pielgrzymkę do Lichenia.
    08.09.2000r. wyjazd 43 Parafian na Uroczystości Podwyższnia Krzyża na Górę św. Anny.
    09.12.2000r. 23 osoby uczestniczą w Pielgrzymce do Częstochowy.
    17.06.2001r. - 45 rocznica Święceń kapłańskich ks. Kazimierza. Program okolicznościowy przygotowany przez Parafian.
    26.06.-27.06.2001r. Pielgrzymka do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego i Krakowa.
    15.09.2001r. Pielgrzymka na Górę św. Anny.
    06.10.2001r. wyjazd Róż do Winowa.
    08.12.2001r. – Pan Tomasz Harhala został ustanowiony przez Ks. Biskupa w Opolu Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Św. w Parafii Kopice.
    26.06.2002r. Pielkgrzymka do Dusznik, Wambierzyc i Barda pod opieką ks. Kazimierza.
    11.07.2002r. wyjazd do Lichenia.
    sierpień 2002r. - msza w 70 rocznicę urodzin ks. Kazimierza, w czasie uroczystości dzieci przygotowały program artystyczny pod kierunkiem Pani G. Smolińskiej.
    25.06.-26.06.2003r. wyjazd z Parafii do Warszawy, Niepokalanowa, Gidle i Częstochowy pod opieką o. Mirosława Prochery OM
    13.09.2003r. wyjazd na Górę św. Anny.
    29.06.-30.06.2004r. wyjazd do Krakowa i Zakopanego.
    14.07.2004r. Pielgrzymka do Lichenia.
    11.09.2004r. Pielgrzymka na Górę św. Anny.
    28.06.-29.06.2005r. wyjazd 50 osób do Poznania, Strzelna, Kruszwicy i Gniezna.
    02.04.2005r. śmierć Papieża Jana Pawła II, wybór podczas konklawe Kardynała Razingera na Papieża.
    18.04.2005r. inauguracja pontyfikatu Papieża Benedykta XVI.
    12.07.2005r. wyjazd Parafian Kamienna Góra, Krzeszów i Henryków.
    10.09.2005r. wyjazd na Górę św. Anny.

2006

    18.06.2006r. o godz.11.00 została odprawiona uroczysta Msza Św. z okazji złotego jubileuszu Kapłaństwa ks. Dziekana Kazimierza Krzywdzińskiego. Zgromadzili się w Kościele Parafialnym Kapłani Dekanatu na czele z Dziekanem ks. Janem Konikiem, goście zaproszeni oraz Parafianie. Uroczystość Jubileuszowa była również Mszą dziękczynną za prace duszpasterską w Parafii ks. Proboszcza, który odchodził na emeryturę i zamieszkał w Więcmierzycach. Uroczystość uświetnił występ chóru z Gimnazjum nr.2 z Grodkowa. W czasie Uroczystość zoatał przedstawiony nowy Proboszcz.
    20.06.2006r. został mianowany nowy Proboszcz ks. Jarosław Szeląg.
    25.06.2006r. – zostały ogłoszone wybory nowej Rady Parafialnej w Kopicach. Zostali wybrani i zaprzysiężeni następujący Radni: Świderski Wiesław (przewodniczący), Danuta Ludwiczak (skarbnik), Maślanka Czesław, Szrom Tadeusz, Dominikowski Stanisław, Peszek Mieczysław, Pająk Stanisław, Oleksy Stanisław, Harchala Tomasz, Sozański Józef. Rada w Więcmierzycach pozostała w niezmienionym składzie.
    05.07.2006r. wyjazd Parafian na pielgrzymkę do Lichenia.
    16.07.2006r. na nabożeństwie o godz. 15.00 odbyło się kanoniczne wprowadzenie na Urząd  nowego Proboszcza w obecności ks. Dziekana i liczne zgromadzonych Parafian.
    Od 25.06. – 01.09.2006 r. odbył się generalny remont budynku plebanijnego przy zaangażowaniu i ofiarności wielu Parafian.
    Od 03.07.2006 r. dwaj panowie Pan Józef Sozański i Pan Tomasz Harchala w Kopicach podjęli się funkcji kościelnych w Kościele Parafialnym, w późniejszym czasie dołączył Pan Stanisław Oleksy.
    23.07.2006 r. zmarł były Proboszcz w tutejszej Parafii ks. Radca Antoni Misik, pogrzeb odbył się Wojnowicach. Na pogrzeb udali się autokarem Parafianie wraz z ks. Proboszczem i Ks. Emerytem.
    20.08.2006 r. Odpust w Więcmierzycach sumę odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Dziekan Kazimierz Krzywdziński emerytowany Proboszcz Parafii.
    27.08.2006 r. odbył się festyn Parafialny Dożynkowy obu wiosek na zakończenie remontu budynku plebanijnego.
    10.09.2006 r. odbył się Odpust Parafialny w Kopiach. Sumę odpustowa odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz Jan Bujak z Lipowej.
    16.09.2006 r. odbyła się pielgrzymka na Górę św. Anny na obchody kalwaryjskie.
    20.10.2006 r. o godz. 15.00 odbyło się ślubowanie i wręczenie legitymacji członkowskich dla I Róży Różańcowej w Kopicach, która się zawiązała.
    Boże Narodzenie 2006 r. – wydanie pierwszego numeru Gazetki Parafialnej.
    W grudniu 2006 r. została zmieniona cała instalacja nagłośnieniowa w Kościele Filialnym w Więcmierzycach.

2007

    09.02.2007 r. wyjazd ministrantów do Zieleńca.
    06.05.-13.05.2007 r. zostały przeprowadzone w Parafii Misje Święte, które prowadził o. Marian Żeleźniok Oblat Maryi Niepokalanej. Podczas tygodnia misyjnego uczestniczyli parafianie w licznych naukach misyjnych od najmłodszych do najstarszych. W poniedziałek odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Kopic, w sobotę odbyło się pierwsze nabożeństwo maryjne z Figurą Fatimską ulicami Kopic.
    w maju podczas Misji Św. zostaje raktywowana działalność Żywego Różańca w Kopicach (zamarła ona w latach 60), zostaje powołana I Róża w Kopicach.
    02.06.-08.06.2007r. pielgrzymka Parafian do Włoch (Asyż, Rzym, Watykan, Monte Cassino, Wenecja)
    12.05.2007 r. – członkowie II Róży Różańcowej w Kopicach podczas Misji składają swoje przyrzeczenia i otrzymują legitymacje członkowskie.
    Na Przełomie maja i czerwca 2007 r. remont ogrodzenia wokół plebanii i placu.
    Od 01.07.2007 r. rozpoczął się remont salek parafialnych i wybudowanie budynku sanitarnego.
    11.07.2007 r. odbyła się pielgrzymka do Prudnika, Mosznej i Kamienia Śląskiego
    29.07.2007 r. poświęcenie samochodów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa.
    02.09.2007 r. Dożynki Parafialne wraz z festynem dożynkowym przygotowywanym przez Radę Parafialną.
    15.09.2007r. wyjazd na Górę św. Anny.
    26.08.2007 r. Odpust w Więcmierzycach, Sumę odprawiał ks. Proboszcz z Lipowej Jan Bujak.
    15.09.2007 r. odbyła się pielgrzymka na Podwyższenia Krzyża Św. na Górę Św. Anny.
    16.09.2007 r. Odpust Parafialny w Kopiach Sumę odpustowa odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Dziekan Jan Konik.
    03.11.2007 r. została odprawiona Msza Św. z okazji św. Huberta w lesie u Pana Leśniczego i została poświęcona Dębówka, po mszy odbyło sie piekne spotkanie przy pieczonym dziku
    21.11.2007 r. do grona ministrantów zostało przyjętych 8 kandydatów w obu kościołach (Daniel, Karolina, Patrycja, Kinga, Marta, Klaudia Pamela i Karolina).
    W listopadzie wyjazd 3 dziewcząt do Leśnicy na kurs animatorek Dzieci Maryi (Natalia Zych, Aleksandra Drzymała, Anna Lorek)
    08.12.2007 r. 25 dziewcząt złożyło ślubowania Dzieci Maryi i otrzymało medaliki.

2008

    Od 2008 r. Pani Ania i Pani Aneta podjęły się dekoracji kwiatami Kościoła Parafialnego i troski o pranie kościelne.
    Od 2008 r. Pani Ewa i Pani Aleksandra podjęły się troski o Kościół Filialny w Więcmierzycach (zakrystia, dekoracje ołtarzy i pranie kościelne, pomaga Pani Danuta).
    02.02.2008r. odbyły się śluby wieczyste naszego parafianina brata Arseniusza Jurak Paulina na Jasnej Górze.
    kazania pasyjne w 2008r. wygłosił w naszej Parafii podczas Nabożeństw Gorzkich Żali ks. Tomasz Piontek wikariusz z Parafii Tułowice
    06.02.- 10.02.2008r. odbyły się Rekolekcje Wielkopostne z Odnowieniem Misji Parafialnych pod przewodnictwem Ojca Mariana.  
    20.02.2008 r. odbył się wyjazd ministrantów i Marianek na basen do Tarnowskich Gór.
    09.03.2008 r. rada Parafialna z Lipowej zbierała przed kościołami ofiary na budowę plebani.
    Od 02.04.2008 r. rozpoczęły się prace przy Kościele Parafialnym związane z porządkowanie terenu wokół kościoła, kładzenia krawężników na alejkę, instalowanie odprowadzenia wód opadowych, zrywanie opaski betonowej wokół kościoła. Zostały odremontowane kaplice przy murze kościelnym.
    17.04.2008 r. odbyła się wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Pawła Stobrawy w naszej Parafii. 16 młodych parafian przyjęło Sakrament Bierzmowania w naszym kościele.
    25.05.2008 r. odbyła się Uroczystość I Komunii Św. w Kopicach, do Stołu pańskiego przystąpiło 20 dzieci.
    30.05.-07.06.2008r.  odbyła się 12 dniowa Pielgrzymka do Paryża, Lourdes, La Salette, Monaco i Monte Carlo.
    04.06.2008 r. odbyła się uroczysta Msza Św. z okazji rocznicy Święceń Kapłańskich ks. Proboszcza, na której byli obecni księża rocznikowi.
    30.06.2008 r. została wybrana nowa Rada Parafialna w Więcmierzycach (Krupa Stanisław- przewodniczący, Krupa Ewa, Żukiewicz Wanda - skarbnik, Birecki Wiesław, Prochera Aleksandra, Lipa Danuta. Florek Justyna, Obarski Krzysztof)
    W czerwcu rozpoczął się remont zakrystii w Kopicach.
    17.08.2008 r. odbył się dopust ku czci św. Bartłomieja w Więcmierzycach – sumę odprawił ks. Proboszcz Janusz Fajfur z Kobieli.
    24.08.2008 r. odbyły się Parafialne Dożynki z festynem.
    14.09.2008 r. odbył się Odpust Parafialny w Kopicach- sumę odprawił ks. Proboszcz Paweł Adamus z Jędrzejowa.
    w pażdzierniku powstaje II Róża Różańcowa w Kopicach, w niedziele podczas nabożeństwa członkowie składają swoje ślubowanie.
    25.10.2008 r. została odprawiona Msza Św. w int. Koła Łowieckiego Szarek z Grodkowa.
    Pod koniec października zastały zamontowane w obu Kościołach elektroniczne kuranty.
    08.12.2008 r. poświęcone zostały 2 nowe sztandary dla Dzieci Maryi.
    14.12.2008 r. ks. Biskup Jan Kopiec na Sumie Parafialnej konsekrował nowy ołtarz w Kościele Parafialnym.

2009

    04.01.2009 r. odbył się koncert kolęd w Kopiach w wykonaniu Chóru Grodkovia z Grodkowa.
    30.01.2009 r. wyjazd ministrantów i Marianek do Wrocławia do kina i Parku Wodnego.
    kazania payjne podczas Gorzkich Żali głosił ks. Waldemar Sinicki CM wikariusz z Grodkowa
    25.02- 01.03.2009 r. odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które prowadził ojciec werbista Jan Pilek.
    24.04.2009 r. odbyło się w Grodkowie Bierzmowanie, do którego przystąpiło 15 osób. Sakramentu udzielał ks. Biskup Alfons Nossol.
    W maju zostały dokończone prace wokół Kościoła w Kopicach, które zostały rozpoczęte w ubiegłym roku.
    03.05.2009 r. odbyła się Uroczystość I Komunii Św. w Kopicach- przystąpiło 9 dzieci.
    23.05.2009 r. w bazylice na Jasnej Górze o godz. 10.00 odbyły się Święcenia Kapłańskie Paulina naszego parafianina o. Arseniusza Juraka.
    06.06.2009 r. w Dębówce została odprawiona Msza Św. W int. pszczelarzy z okazji wspomnienia św. Ambrożego.
    12.06.2009 r. w Więcmierzycach o. Arseniusz odprawił Msze Prymicyjną.
    14.06.2009 r. w Kopicach o. Aseniusz odprawił Msze, wygłosił Słowo Boże i udzielił błogosławieństwa prymicyjnego.
    21.06.2009 r. odbyło się ognisko na zakończenie roku szkolnego dla ministrantów i Marianek w Dębówce.
    24.06.-28.06.2009r. wyjazd Parafian - Druskienniki, Wilno, Troki i Kowno.
    W lipcu 2009r. rozpoczęły się prace dekarskie na przybudówkach Kościoła Parafialnego, została wymieniona więźba dachowa i położono nowe pokrycie dachowe.
    11.07.2009 r. odbył się festyn w Więcmierzycach na remont dachu na tamtejszym Kościele.
    W sierpniu zastał odmalowany i zakonserwowany hełm wieży na kościele w Kopicach i na kaplicach.
    23.08.2009 r. o godz. 12.30 odpust ku czci św. Bartłomieja w Więcmierzycach sumę odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz Wiesław Drygała z Gnojnej.
    23.08.2009 r. – o godz. 11.oo Msza Dożynkowa w Kopicach, a po niej festyn.
    29.08.2009 r. – o godz. 10.00 w Opolu konsekracja nowego biskupa Opolskiego i ingres do Katedry ks. Bp Andrzeja Czai.
    05.09. o godz. 11.00 Msza Dożynkowa w Więcmierzycach i festyn dożynkowy na remont dachu na Kościele.
    13.09.2009 r. – Odpust Parafialny, o godz. 12.00 sumę odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Radca Kazimierz Krzywdziński.
    W październiku rozpoczął się remont części budynku gospodarczego przeznaczonego na archiwum i kancelarie parafialną
    03.10.2009 r. wyjazd członków Róż Różańcowych do Winowa na spotkanie diecezjalne.
    08.12.2009r. – odnowienie przyrzeczeń Dzieci Maryi.

2010

    11.01.2010 r. odbył się kulig dla ministrantów i Marianek w Kopicach.
    03.02.2010 r. – wyjazd ministrantów i Marianek do Parku Wodnego i kina we Wrocławiu.
    15.02.2010 r.- o godz. 15.00 występ Jasnogórskiego Zespołu Wokalnego Camerata.
    W marcu renowacja ołtarza Matki Bożej na filii.
    17.02. – 21.02. 2010 r. odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które prowadził ks. Prof. Dr hab. Grzegorz Poźniak – pracownik Uniwersytetu Opolskiego.
    08.03.2010 r. Rada Parafialna z Lipowej zbierała ofiary na budowę plebanii w Parafii.
    15.03.2010 r. dekret nominacyjny na dziekana Dekanatu
    20.03.2010 r. w Przylesiu Brzeskim rozgrywki piłkarskie ministrantów z dekanatu –  grała nasza drużyna i zdobyła I miejsce w Dekanacie.
    27.03.2010 r. wyjazd młodzieży z Parafii na spotkanie z ks. Biskupem w Bazylice w Nysie.
    10.04.2010 r. o godz. 10.00 w Kościele Parafialnym odbył się Konwent Wielkanocny Kapłanów Dekanatu Grodkowskiego, w tym dniu wydarzyła się Katastrofa pod Smoleńskiej, w której zginął Prezydent Polski i 96 osobistości z życia publicznego.
    02.05.2010 r. o godz. 11.00 – I Komunia Św. 16 dzieci z naszej Parafii.
    08.05.2010 r. w Głuchołazach odbyły się diecezjalne rozgrywki piłkarskie ministrantów, nasi ministranci zajęli II miejsce.
    09.05. 2010 r. festyn w Więcmierzycach na remont dachu.
    15.05.2010 r. w Grodkowie nasza młodzież w liczbie 12 osób przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Bp Jana Kopca.
    01.06.2010 r. Rafał, Łukasz i Robert złożyli ślubowania ministarnckie.
    15.06.2010 r. odbyła się wizytacja dziekańska Parafii – wizytacji dokonał Dziekan Rejonu Nyskiego ks. Prałat Mikołaj Mróz.
    W lipcu rozpoczął się remont 1 części dachu na Kościele w Więcmierzycach.
    22.08.2010 r. odpust Św. Bartłomieja w Więcmierzycach, sumę odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. dr Henryk Pawluk Audytor Sądu Duchownego w Opolu.
    11.09.2010 r. odpust parafialny w Kopicach, sumę odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Waldemar Musioł Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego w Kurii.
    15.09.2010r. Pielgrzymka do Częstochowy.
    02.10.2010 r. wyjazd Róż z naszej Parafii na dzień skupienia do Winowa.
    08.10. – 10.10. 2010 r. Marianki uczestniczyły w Pielgrzymce Diecezjalnej na Górze św. Anny.
    07.10. i 14.10.2010 r. odbyły się wybory do Rady Parafialnej nowej kadencji 2010- 2015.
    27.10.2010 r. o godz. 19.00 pierwsze zebranie nowej rady na plebanii.
    29.10.2010 r. zaprzysiężenie nowej Rady Parafialnej w Kościele na sumie o godz. 11.00.
    28.12.2010 r. o godz. 17.00 w Więcmierzycach Mszą Św. w int. rodzin należących do Ruchu Szensztackiego, potem odbyło się spotkanie opłatkowe w domu Państwa Prochera rodzin należących do tego ruchu.

2011

    10.01.2011 r. rozpoczął się kolejny etap remontu dachu na Kościele w Więcmierzycach.
    12.02.-19.02.2011r. Pielgrzymka Parafian do Ziemi Świętej.
    17.02.2011 r. wyjazd ministrantów i Marianek do Wrocławia. Na basen i do kina.
    kazania pasyjne podczas nabożeństw Gorzkich Żali w 2011 roku wygłosił ks. diakon Maciej Mroczek CM
    19.03.2011 r. w Kopicach odbyło się Dekanalne Spotkanie Młodzieży z ks. Bp Marianem Buczkiem, po spotkaniu i nauce stanowej odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Kopic.
    20.03. – 23.03. 2011r. Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził ks. Bp Marian Buczek Ordynariusz diecezji Charkowsko - Zaporowskiej na Ukrainie.
    15.04.2011 r. odbyła się Droga Krzyżowa w wykonaniu Chóru Grodkovia z Grodkowa.
    01.05.2011 r. Uroczystość I Komunii Św. – przystąpiło 17 dzieci.
    01.05.2011 r.- dzień beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.
    21.05.2011 r. w Grodkowie odbyło się Bierzmowanie 12 młodych ludzi z naszej Parafii.
    29.05.2011 r. w Niedzielę Dobrego Pasterza gościliśmy kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Ks. Diakon Artur wygłosił Słowo Boże. O godz. 15.00 odbyło się nabożeństwo powołaniowe, a po nim spotkanie w salce parafialnej z młodzieżą.
    19.06.2011 r. o godz. 11.00 w Kopicach odbyła się Msza w int. ks. Radcy Kazimierza z okazji 55 rocznicy święceń kapłańskich, którą odprawił Jubilat.
    25.06.-26.06.2011r. wyjazd Parafian: Kałków, Godów, Skarżysko-Kamienna, św. Krzyż.
    30.07.2011 r. – w Kopicach o godz. 17.00 odbył się koncert organowy z okazji Dni Organowych w Grodkowie.
    10.07. w Więcmierzycach odbył się Festyn rodzinny.
    28.08.2011 r. odpust św. Bartłomieja w Więcmierzycach – gościliśmy ks. Proboszcza Jana Bujak z Lipowej.
    28.08.2011r. wyjad do Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór.
    28.08.-30.08.2011 r. – nasi ministranci uczestniczyli w Diecezjalnej Pielgrzymce na Górę św. Anny.
    10.09.2011 r. o godz. 16.00 Msza Św. Dożynkowa w Więcmierzycach i festyn dożynkowy na tamtejszym boisku.
    11.09.2011 r. Odpust Parafialny, Słowo Boże wygłosił i sumę odprawił ks. Janusz Fajfur Proboszcz z Kobieli.
    We wrześniu rozpoczęły się prace na cmentarzu Parafialnym w Kopicach. Została zrobiona nowa alejka, położono nowe krawężniki i wykorytowano i wysypano kamieniem i grysem alejkę.
    23.09. – 25.09.2011r . nasze Marianki uczestniczyły w Diecezjalnej Pielgrzymce na Górze św. Anny.
    We wrześniu 2011 r. członkowie Rady Parafialnej uczestniczyli w Dniu Skupienia w domu formacyjnym w Nysie.
    Pod koniec września 2011 r. nasz Parafianin Paweł Krupa z Więcmierzyc rozpoczął nowicjat u Księży Misjonarzy w Krakowie.
    08.10.2011 r. – odbył się dzień Skupienia dla Róż Różańcowych – z Parafii pojechał 1 autokar do Winowa.
    15.10.2011 r. przy Kościele Parafialnym postawiony został pomnik upamiętniający zmarłych kapłanów, którzy służyli w tej Parafii.
    23.10. – 30.10. 2011r. – Parafia nasza gościła 2 kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego Księży Werbistów z Pieniężna na Tygodniu Misyjnym. Diakon Eryk pochodzący z Togo i kleryk Adam. Przez cały tydzień posługiwali w Parafiach całego Dekanatu.
    23.10.2011 r. diakon Eryk głosił kazania, o godz. 15.00 odprawił nabożeństwo misyjne i po nabożeństwie spotkali się klerycy z młodzieżą z Parafii w salce.
    22.11.2011 r. 5 kandydatów złożyło swoje ślubowania ministranckie (Jakub, Michał, Dominik, Paweł i Bartek).

2012

    15.01.2012 r.  remont dachu na salkach i położono nowe rynny na budynku gospodarczym i plebanii.
    11.02.2012 r. w sobotę wyjazd ministrantów i Marianek do Wrocławia do kina i na basen.
    w Wielkim Poście 2012 r. kazania pasyjne podczas Nabożeństwa Gorzkich Żali w naszej Parafii wygłosił ks. diakon Marcin Fabisiak CM
    04.03.- 07.03.2012 r. Rekolekcje Wielkopostne prowadzi o. Józef Siedlczyński CM z Grodkowa.
    01.04.2012 r. wyjazd młodzieży parafialnej do Nysy na spotkanie z ks. Biskupem
    11.04.2012 r. w Wieki Czwartek ministranci uczestniczyli w spotkaniu z ks. Biskupem w Opolu, Daniel Świderski otrzymał dyplom od ks. Biskupa za wzorową służbę.
    12.04.2012 r. w Wielki Piątek po raz pierwszy  odbyła się adoracja przy Bożym Grobie dla mężczyzn i młodzieńców – bardzo licznie przybyli na tę godzinę adoracyjną Panowie z obu wiosek.
    w maju remont kaplicy przy grobowcu rodziny Sachffgotsch
    06.05.2012 r. o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym odbyła się I Komunia Św. przystąpiło 6 dzieci.
    12.05.2012 r. w Grodkowie odbyło się Bierzmowanie którego udzielił ks. Biskup Andrzej Czaja – przystąpiło 12 osób.
    19.05.2012 r. odbył się Dzień Skupienia dla Rad Parafialnych w Nysie, uczestniczyli nasi Radni.
    12.06.2012 r. przyjęcie kandydatów na ministrantów. Ślubowania ministranckie złożyło 10 chłopców ( Michał, Dawid, Rafał, Kacper, Kajetan, Dawid, Maciej, Kacper, Kamil i Maciej)
    28.05.2012 r. obyła się wizytacja dziekańska Parafii – wizytacje przeprowadził Dziekan Rejonu Nyskiego ks. Prałat Mikołaj Mróz.
    30.06.-01.07.2012 r. Pielgrzymka Parafialna do Wisły, Szczyrku i Żywca. Organizowała jak zwykle Pani Genowefa z Więcmierzyc.
    17.08.2012 r. o godz. 18.00 w Więcmierzycach Msza św. z okazji 80 rocz. urodzin ks. Radcy Kazimierza, przewodniczył Mszy Św. ks. bp Jan Bagiński, ks. Radca Kazimierz, kapłani z dekanatu i zaproszeni. Rada Parafialna z obu wiosek i liczni Parafianie składali serdeczne życzenia Jubilatowi. Po Mszy odbył się poczęstunek dla zaproszonych gości.
    17.08.2012r. po Mszy Św. o godz. 18.00 w Więcmierzycach ks. Biskup poświęcił odremontowany dach na Kościele św. Bartłomieja w Więcmierzycach.
    18.08.2012r. odbyły się Dożyni w Więcmierzycach, została odprawiona Msza Św. dziękczynna i po niej odbył się festyn dożynkowy na boisku. Ks. Dziekan poświęcił nowa wiatę zbudowaną dla mieszkańców Więcmierzyc.
    17.08.w kościele w Więcmierzycach została zrobiona przez Pana Janusza nowa szafa na ornaty.
    26.08.2012r. o godz. 12.00 odbyła się Uroczystość Odpustowa ku czci św. Bartłomieja w Więcmierzycach, Słowo Boże wygłosił i sume odprawił ks. Tadeusz Grabuńczyk Parcownik Uniwersytetu Opolskiego. Po  mszy sumista i obecni kapłani zastali zaproszeni przez Parafian na obiad odpustowy.
    27.08. uruchomienie strony internetowej Parafii: www.parafiakopice.pl
    na przełomie sierpnia i września zostało odremontowane i pomalowane główne wejście do Kościoła Parafianego przez Panów Stanisława i Mariana.
    02.09. o godz. 11.00 odbyła się Msza Dożynkowa w z podziękowaniem za tegoroczne zbiory i w int. rolników, po mszy odbył się dożynkowy obiad w świetlicy wiejskiej. Z okazji dożynek rolnicy złożyli ofiarę na remont dachu na Kościele do Rady Parafialnej.
    03.09. o godz. 8.00 została odprawiona Msza na ropoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Do kościoła na Mszę Św. przyszli uczniowie Szkoły Podstawowej z Kopic wraz z nauczycielami oraz na mszy zgromadzili się licznie rodzice i dziadkowie uczniów. Na mszy zostały poświęcone przybory szkolne uczniów I klasy.
    04.09. o godz. 17.00 w Więcmierzycach i o godz. 18.00 w Kopicach zostały odprawione msze młodzieżowe na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Odbyło się spotkanie formacyjne dla młodzieży gimnazjalnej i rodziców z informacjami dotyczącymi przygotowania do Bierzmowania.
    07.09. o godz. 18.30 odbyło się Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami za zmarłych - przygotowanie duchowe do Odpustu Parafialnego.
    07.09. I Róża Różańcowa z Kopic ufundowała komplet nowych obrusów na ołtarze do Kościoła Parafialnego, które uświetniły uroczytość parafialną oraz został zakupiony przez Parafię nowy ornat.
    09.09. o godz. 12.00 została odprawiona Suma Odpustowa przez o. Jana Pilka SVD, który wygłosił  ztej okazji Słowo Boże. Uroczystość uświetniła orkiestra z Parafii Żelazna.
    22.09.-29.09.2012r. wyjazd Parafian do Medjugorje i Dubrownika.
    23.09. wyjazd delegacji (Pan Marek, Pan Bogumił i Pan Piotr) z Parafii na Diecezjalne Dożynki na Górę św. Anny - reperezentowanie Dekanatu Grodków.
    24.09. w Więcmierzycach zostały ufundowane przez Sołectwo i zrobione przez Parafian ( Panów Bogdana, Tadeusza i Franciszka) bramy w obu wejściach na plac kościelny.
    27.09. w Krakowie odbyły się obłóczyny w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Winncentego a Paulo naszego parafianina Pawła, który po nowicjacie rozpocznie I rok studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym.
     28.09. - udział młodzieży w spotkaniu dekanalnym w Grodkowie
    14.10. - z okazji Tygodnia Miłosierdzia zastała reaktywowana Parafialna Grópa Charytatywna do której należą następujące osoby: Panie Maria i Kazimiera z Kopic i Panie Genowefa i Alaksandra z Więcmierzyc.
    21.10. liczenie (statystyka) uczęszczających na Niedzielną Mszę Św. 2012r. -41% (2006 -34%, 2007 - 39%, 2008 - 41%, 2009 - 38%, 2010 - 42%, 2011 - 43%) i przystępujących do Komunii Św. 2012 - 25% (2006 -15%, 2007 -15%, 2008 -15%, 2009 - 17%, 2010 - 16%, 2011 - 18%).
    01.11. odbyły się Msze Św. w int. zmarłych wspominanych w naszych wypominkach a po nich procesje na cmentarze w obu wioskach - uczestniczyła bardzo liczna liczba Parafian i Gości
    17.11. wyjazd ministrantów z Kopic i Więcmierzyc do Wrocławia do Aqwa Parku
    21.11. 3 kandydatów ( Jasiu i Dariek z Kopic i Dominik z Więcmierzyc) złożyło swoje ślubowania mnistranckie, a pozostali ministarnci ponowili swoje ślubowania z okazji wspomnienie patrona ministrantów św. Tarsycjusza.
    25.11. gościliśmy w Parafii Chór Stanislaum z Wrocławia z Parafii św. Stanisława Kostki pod dyrekcja Pana mgr Pawła Ożgi - chór śpiewał podczas sumy parafialnej.
    25.11. gościliśmy w Parafii ks. dr hab Radosława Chałupniaka, który wygłosił Słowo Boże z okazji kolektowania na utrzymanie Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium w Opolu.
    ofiarność w Więcmierzycach (133 rodziny)w roku 2012: na utrzymanie kościoła - 123 rodz. - 92,4%, na remont dachu - 64 rodz. - 48,1%
    ofiarność w Kopicach (273 rodziny)w roku 2012: na utrzymanie kościoła - 74 rodz. - 27,1%, na remont dachu - 88 rodz. - 32,2%

     2013

    20.01.podsumowanie odwiedzin duszpasterskich w roku 2013
    pomoc finansowa dla diecezji charkowsko-zaporowskiej ks. bp Mariana Buczka i misji w Togo ks. Roberta Dury
    27.01. koncert kolęd w wykonaniu Chóru Grodkowia z Grodkowa  w Kościele Parafialnym
    30.01. wyjazd feryjny dzieci i młodzieży do Wrocławia do Parku Wodnego
    11.02. rezygnacja Papieża Benedykta XVI z urzędu Biskupa Rzymu
    11.02. Światowy Dzień Chorego, wspomnienie MBożej z Lourdes - zostały odprawione msze w int. chorych z naszej Parafii, podczas której udzielono około 100 osobom Sakramentu Namaszczenia Chorych z błogosławieństwem na sposób lurdzki oraz odczytano Orędzie Papieża Benedykta XVI na Dzień Chorego.
    28.02. zakończenie pontyfikatu Benedykta XVI.
    03.03. dziękczynienie w naszej Ojczyźnie za pontyfikat Papieża Benedykta XVI.
    12.03. rozpoczęcie konklawe - wyboru nowego następcy św. Piotra
    13.03.2013r. o godz. 19.08 zostaje wybrany nowy Papież Franciszek, inauguracja pontyfikatu odbyła się 19.03. w Watykanie.
    21.03. - 23.03. - odbyły sie Rekolekcje Wielkopostne z perygrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny. Rekolekcje prowadził ks. Marian Oleksy Proboszcz z Grodkowa
    w Wielki Czwartek 27.III. w Opolu ks. Biskup Andrzej Czaja nagrodził dwóch naszych mninistarntów dyplomem za wzorową służbę:  Kamila Zielińskiego i Łukasza Dominikowskiego
    od dnia 28.III - 31.III. odbyły się w obu Kościołach Uroczystości Triduum Sacrum przy licznym udziale wiernych.
    06.04. o godz. 11.00 - odbyła się Msza Św. z okazji Konwentu Wielkanocnego Kapłanów Dekanatu Grodkowskiego, po której odbył sie obiad na plebanii.
    20.04. o godz. 10.30 w Grodkowskim Kościele Parafialnym naszych 19 młodych Parafian przyjęło z rąk ks. bp Pawła Stobrawy Sakrament Bierzmowania
    05.05. w Kościele Parafialnym 13 dzieci z klas III przystąpiło do I Komunii Św. podczas uroczystej sumy parafialnej.
    11.05. wyjazd mninistrantów na basen do Wrocławia około 30 osób
    30.05 - Boże Ciało - procesja w obu wioskach tardycyjnie do 4 ołtarzy, które przygotowały poszczególne rodziny naszej Parafii. Uroczystości odbyły się przy licznnym udziale wiernych.
    12.06. i 13.06. - wymiana okien w kościelew Więcmierzycach
    13 czerwca dekretem ks. biskupa A. Czaii został dokonane zmiany w Parafii i Dekanacie. Z dniem 28 sierpnia mianowany został nowy proboszcz ks. Krzysztof Gbur z Parafii w Braciszowie, a obecny ustępuje z urzędu proboszcza i dziekana Dekanatu Grodków i obejmuje urząd proboszcza w Parafii św. Michała Archanioła w Opolu Pólwsi.
    15.06. - Dzień skupienia dla Parafialnych Rad Duszpasterskich w Nysie w domu formacyjnym - uczestniczy w nim 2 radnych z Więcmeirzyc: Pani Danuta i Pan Wiesław
    18.06. - ślubowanie 3 nowych ministarntów i lektora
    18.06. - zamontowano nowo odremontowany konfesjonał w Kopicach i zabrano kolejny do remontu
    19.07. zamontowano 2 numeratory do pieśni
    23.07. wyjazd Parafian na pielgrzymkę do Lichenia
    17.08. - odbyła się msza dożynkowa z festynem w Więcmierzycach
    18.08. - odbył się odpust ku czci św. Bartłomieja Ap w Więcmierzycach. Summę odpustowa odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Koterba tegoroczny neoprezbiter naszej diecezji i wikariusz Parafii św. Michała w Opolu oraz udzielił błogosławieństwa prymicyjnego.
    25.08. niedziela dziękczynienia za 7 lat pracy ks. Proboszcza i Dziekana, za wszelkie dobro które dokonało się w Parafii dzięki współpracy Parafian.
    przekazanie Parafii w obecności vice dziekana nowo mianowanemu proboszczowi
    28.08. objęcie Parafii przez nowo mianowanego Proboszcza ks. Krzysztofa.
    ofiarność w Więcmierzycach (133 rodziny)w roku 2013: na utrzymanie kościoła - 66 rodz. - 49,6%, na remont wieży - 37 rodz. - 27,8%
    ofiarność w Kopicach (273 rodziny)w roku 2013: na utrzymanie kościoła - 83 rodz. - 30,4%, na remont dachu - 50 rodz. - 18,3%

    2014

    20.01. - przeprowadzka ks. Radcy Kazimierza do Opola do Domu Księży Emerytów
    kazania pasyjne w Wielkim Poście 2014 r. - głosi ks. Marek Ruczaj Proboszcz z Chróściny Nyskiej
    16.03. Spotkanie Rady Parafialnej w Kopicach z ks. Biskupem Andrzejem
    20.03. - objęcie parafii przez ks. Jarosława i przekaz parafii
    30.03. na Nabożeństwie Gorzkich Żali z kanonicznym wprowadzeniem na urząd proboszcza w obecności Dziekana Dekanatu Grodków
    03.04. do 06.04 - Rekolekcje Wielkopostne którym przewodniczył ks. Tomasz Koterba wikariusz Parafii św. Michała w Opolu
    05.04. - msza w int. chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych i błogosławieństwem na sposób lurdzki
    11.04. - 16 dzieci przystąpiło poraz pierwszy do Sakramentu Pokuty
    11.04. Droga Krzyżowa multimedialna dla młodzieży
    14.04. - przedświąteczny Sakrament Pokuty
    15.04. - młodzież przygotowała dekoracje Bożego Grobu i ciemnicy
    18.04. - od 20.30-21.30 - adoracja mężczyzn i młodzieńców przy Bożym Grobie
    17.04-20.04 - Triduum Paschalne - bardzo liczny udział Parafian
    24.04. i 25.04. - czuwanie modlitewne i Apel Jasnogórski, projekcje multimedialne o Janie Pawłe II przed kanonizacją - przygotowanie do uroczystości
    perygrynacja relikwii Jana Pawła II - wpisy do księgi pamiątkowej z okazji kanonizacji
    27.04 - KANONIZACJA w Watykanie bł. Jana Pawła II
    27.04 - nabożeństwa dziękczynne za kanonizację oraz modlitwa do św. Jana Pawła II
    04.05 - Uroczystość I Komunii Św. - 16 dzieci w pełni uczestniczyło we Mszy Św. poprzez dar Komunii Św.
    10.05. - 19 młodych Parafian przyjęło Sakrament Bierzmowania w Grodkowie z rąk ks. bp Rudolfa
    16.05. - Via Lucis dla młodziezy w Kościele i spotkanie w salce ( nabożeństwo dziękczynne za Bierzmowanie)
    24.05. - wyjazd ministrantów do Wrocławia
    27.05. - nabożeństwo do św. Jana Pawła II
    19.06.- Boże Ciało - gościliśmy w Parafii misjonarza z Afryki z Togo ks. Roberta Durę, który wygłosił Słowo Boże i przewodniczył dwom procesjom eucharystycznym
    21.06.-spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej i szkoły średniej na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w Dębinie u Pana Łeśniczego przy ognisku i co nieco.....
    25.06. - ropoczęcie prac przy remoncie wieży na Kościele w Więcmierzycach
    06.2014r. remont kaplicy przdpogrzebowej w Kopicach
    27.06. - nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego
    27.06. i 27.07. - nabożeństwo do św. Jana Pawła II
    16.08. Msza Dożynkowa i festyn na terenach rekreacyjnych w Więcmierzycach przy udziale władz samorządowych Pana Burmistrza Marka Antoniewicza i Vice Burmistarza Waldemara Wójcickiego oraz Pani Radnej Ewy Smolińskiej przy udziale licznym mieszkańców Więmierzyc i okolicznych miejscowości
    21.08. - zakończenie wakacji dla ministarntów i marianek u Pana Mazura na stawach przy ognisku, łowieniu ryb, rozgrywkach piłkarskich, pływaniu na rowerach wodnych przy obficie zastwaionym stole
    24.08. Odpust ku czci św. Bartłomieja w Więmierzycach. Słowo Boże i przewodniczył sumie odpustowej ks. Paweł Czernichowski, który udzielił błogosławieństwa prymicyjnego
    01.09. - msza na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego, poświecenie przyborów szkolnych dla klas I
    02.09. - msza na rozpoczęcie roku szkolnego dla młodzieży
    09.09 - msza  z konferencją dla rodziców dzieci I Komunijnych i młodziezy do bierzmowania
    12.09. - w ramach przygotowania do Odpustu Parafialnego - Droga Krzyzowa z wypominkami za zmarłych Parafian
    13.09. - w ramach przygotowania do Odpustu Parafialnego Nabożeństwo Fatimskie z procesją prowadzone przez o. Mirosława ze Słowem Bożym
    14.09. - dzień Odpustu Parafialnego Podwyższenia Krzyża Św. Słowo Boże głosił i odprawił sumę parafialna o. Misrosław Prochera OMI. Sumę odpustową uświetniła obecność Orkiestry z Parafii Żelazna.
    27.09. - Nabożeństwo do św. Jana Pawła II
    27.09. - Msza Św. w 30 rocznice zawarcia przymierza z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną i spotkanie ruchu szensztackiego w Więcmierzycach
    04.10. - wyjazd Róż Różańcowych do Winowa na dzień skupienia
    21.10 - wizytacja Parafii przez ks. Biskupa Andrzeja (spotkanie w Więcmierzycach, msza w Kopicach, spotkanie z ministrantami i z Radą Parafialną)
    22.10. wizytacja ks. Biskupa (spotkanie z Różami Różańcowymi i kandydatami do Bierzmowania)
    liczenie wiernych w październiku: chodzący do kościoła 380 osób - 34,5%, przymijacych Kominię Św. - 168 osób - 15,2%
    25.11. - dzień ministranta we wsp. św. Jana Berchmansa -  przyjęcie nowych ministarntów (Krzysztof Krupa, Igor Bandyk, Filip Ślimak, Mikołaj Kurowski, Jakub Harchala, Bartosz Cycoń, Maciej Hulbój, Maciej Janiczak, Krystian Ślimak, Lucjan Ubik), ślubowanie ministarnckie, odnowienie ślubowań przez ministarntów.
    27.11. - msze i nabożeństwa do św. Jana Pawa II
    12.12. - zakończenie prac przy remoncie wieży w Więcmierzycach
    13.12. - wyjazd ministarntów i marianek na basen do Wrocławia z okazji św. Mikołaja
    31.12 - zakończenie roku i podsumowanie duszpastersko - gospodarcze
    ofiarność w Więcmierzycach (133 rodziny)w roku 2014: na utrzymanie kościoła - 70 rodz. - 52,6%, na remont wieży - 78 rodz. - 58,6%
    ofiarność w Kopicach (273 rodziny)w roku 2014: na utrzymanie kościoła - 116 rodz. - 42,4%, na remont dachu - 85 rodz. - 31,1%

Statystyka sakramentalna – A.D. 2014

ZAPOWIEDZI 9

ODWIEDZINY CHORYCH  73

CHRZTY 16

ŚLUBY 5

POGRZEBY 18

I   KOMUNIA ŚWIĘTA 16

BIERZMOWANIE 19

2015

    Podsumowanie kolędowe 2014/2015 : kolędę przyjęło rodzin 370 (Więcmierzyce - 133, Kopice- 237 )
    27.01. - Msza i nabożęństwo do św. Jana Pawła II
    18.02. - 22.02. - Rekolekcje Wielkopostne - prowadzi o. Mirosław Prochera OMI z Wrocławia
    18 stycznia o godz. 11.00 w Kościele w Kopicach wystąpił chór Grodkovia z koncertem kolęd, po mszy Parafianki przygotowały gościnę w świetlicy wiejskiej
    18.02. - 22.02. - Rekolekcje Wielkopostne - prowadzi o. Mirosław Prochera OMI z Wrocławia
    27.02 - Msza i nabożeństwo do św. Jana Pawła II
    28.02. - wyjazd ministrantów i marianek do Opola do kina
    27.03. - Droga Krzyżowa w Kopicach w wykonaniu Chóru Grodkovia z Grodkowa.
    02-05.04 - Triduum Paschalne
    27.04. - I rocznica kanonozacji św. Jana Pawła II - msze dziękczynne i Nabożeństwo do Świetego. Poświęcenie obrazów Jana Pawła
    03.05. Uroczystośc I Komunii Św. - 15 dzieci przystapiło w pełni do Echarystii podczas uroczystej Mszy
    14.05 - Uroczytość Bierzmowania w Grodkowie - 7 młodych ludzi przyjęło Bierzmowanie
    31.05. -występ zespłu "Lazaryści" - kleryków Wyższego Seminarium Księzy Misjonarzy z Krakowa
    04.06 - poświęcenie Figury Matko Bożej Fatimskiej w Więcmierzycach
    20.06. - wyjazd ministrantów na do Wrocławia na basen na zakończenie roku formacyjnego
    25.06. - zakończenie roku dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich
    26.06. zakończenie roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Kopicach
    26.06. - ognisko dla młodzieży parafialnej na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego u Pana Mazura na stawach
    28.06. - występ Chóru chłopięco-męskiego z Jasnej Góry Pueri Claramontani pod dyr. Pana J. Jasiury i poczęstunek na świetlicy wiejskiej
    10.08. - 14.08. prace przy Kosciele św. Bartłomieja (nowy chodnik przy Kościele ufundowany przez firmę Dawbruk)
    23.08. - dozynki w Więcmierzycach
    27-28.08 - zakończenie wakacji dla mnistarntów i marianek w Więcmierzycach u Pana Mazura na stawach
    29.08. - Dożynki i Festyn w Kopicach
    30.08. - Odpust ku czci św. Bartłonieja w Więcmierzycach, Słowo Boże wygłosił ks. diakon Łukasz Waligóra z Otmuchowa
    06.09. - Odpust Parafialny Podwyższenia Krzyża Św. w Kopicach - Słowo Boże wygłosił i odprawił sume odpustową ks. Dariusz Świerc Proboszcz Parafii Gałązczyce.
    28.09.-0410. - Pielgrzymka parafialna FATIMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - NAZARE - TOMAR - ALCOBACA - BATALHA - BRAGA – LIZBONA
    10.10. Parafialna Pielgrzymka z Rudy Sląskiej - Goduli - śladamy Jonanny Goduli do Kopic, msza i prelekcja historyczna w kościele na temat rodziny Goduli i Schaffgotsch
    liczenie wiernych w październiku: chodzący do kościoła 406 osób - 36,9%, przymijacych Kominię Św. - 187 osób - 17%
    28.11. - wyjazd ministarntów do Wrocławia na basen z okazji św. Mikołaja
    29.11. - wybory do Prafialnej Rady Duszpasterskiej
    08.12.- Rozpoczęcie roku Jubileuszu Miłosierdzia ogłoszonego przez Papierza Franciszka
    13.12 - zaprzysięzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na 5 letnią kadencję : Wanda Żukiewicz, Danuta Ludwiczak, Józef Sozański, Birecki Wiesław, Harhala Tomasz, Krupa Ewa, Krupa Stanisław (junior), Lipa Danuta, Mazur Robert, Prochera, Aleksandra, Świderski Marcin, Świderski Wiesław.
    31.12 - zakończenie roku i podsumowanie
    ofiarność w Wiecmierzycach (133 rodziny)w roku 2015: na utrzymanie kościoła - 75rodz. - 56,3%, na remont wieży - 63 rodz. - 47,3%
    ofiarność w Kopicach (273 rodziny)w roku 2015: na utrzymanie kościoła - 105 rodz. - 38,4%, na remont dachu - 71 rodz. - 26%

 

Statystyka sakramentalna – A.D. 2015

ZAPOWIEDZI 9

NAMASZCZENIE CHORYCH 150

CHRZTY 20

ŚLUBY 6

POGRZEBY 6

I   KOMUNIA ŚWIĘTA 15

BIERZMOWANIE 7

UDZIELONO KOMUNII 13500

 
2016

    Podsumowanie kolędowe 2015/2016 :  odwiedziny przyjęło rodzin W - 131, K- 235 suma: 366 rodzin (wszystkich rodzin zamieszkałych w Parafii – 398)
    24.01. w Kopicach koncert kolęd w wykonaniu Chóru Grodkovia z Grodkowa.
    21.02. wyjazd Parafian do kina na film pt."Bernadetta. Cud w Lourdes".
    w Wielkim Poście w ramach rekolekcji cykl kazań katechizmowych o Sakramencie Chrztu Św. z okazji Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski
     08.04. - przyznanie dotacji przez MKiDN na remon dachu na kościele w Kopicach
    14.04.16.04. - ogólnopolskie obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
    17.04. - Niedziela Chrzcielna w Parafii, odnowienie przyżeczeń chrzcielnych i ucałowanie relikwi św. Jana Pawła
    23.04. - Sakrament Bierzmowania w Grodkowie. 12 młodych Parafian przyjęło ten Sakrament z rąk ks. Biskupa Andrzeja Czaji
    01.05. - Uroczystośc I Komunii w Parafii - 10 dzieci przytąpiło do Stołu Pańskiego
    21.05. - dzień formacyjny Rad Parafialnych w Głębinowie, udział naszych radnych (Pan Robert Mazur)
    28.05 - Msza Św. w Więcmierzycach z okazji 20 rocznicy święceń kapłańskich o. Mirosława Prochera
    11.06. wyjazd ministrantów i marianek na basen do Wrocławia
    15.06. o godz. 19.10 - odszedł do wieczności w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu ks. Radca Kazimierz Krzywdziński w 84 roku swojego życia
    19.06. - Msza Esportacyjna śp. ks. Radcy Kazimierza Krzywdzińskiego w kościele filjalnym w Więcmierzycach i czuwanie modlitewne przy trumnie zmarłego
    20.06. - czuwanie modlitewne przy trumnie zmarłego w Kopicach i Msza pogrzebowa ks. Radcy Kazimierza Krzywdzińskiego godz. 10.30 -  pod przewodnictwe ks. Biskupa Rudolfa Pierskały i pochówek na cmentarzu w Więcmierzycach
    23.06. - zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla szkól gimnazjalnych i średnich
    24.06 - zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla szkoły podstawoej w Kopicach
    24.06 - spotkanie dla młodzieży na stawach u Pana Mazura na zakończenie roku (spotkanie rekraacyjne i integracyjne)
    15.07. - Msze w int. śp. Ks. Radcy Kazimierza w 30 dzień po śmierc
    27.07-31.07. - Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i pielgrzymka do Polski Papieża Franciszka
    20.08. Msza Dożynkowa i festyn przygotowany przez Radę Sołecką, Rade Parafialną i Stowarzytszenie Kobiet z Kopic
    21.08. - odpust św. Bartłomieja Ap. - sume odprawił i wygłosił Słowo Boże ks. Tomasz Koterba - wikariusz w Parafii św. Mikołaja w Kędzieżynie-Koźlu.
    26.08-27.06. - zakończenie wakacji dla ministrantów i marianek na stawach w Więcmierzycach u Państwa Mazur
    01.09. - msza na ropzoczęcie roku szkolnego i katechetycznego z udziałem dzieci ze szkoły podtawowej z Kopic
    02.09. - msza na rozpoczęcie roku szkolnego dla młodzeży gimnazjalnej i szkól średnich
    03.09. godz. 14.00 - msza polowa na lotnisku w Starym Grodkowie w rocznicę mordu NKWD i UB żołnierzy wyklętych z oddziału AK  - Zgrupowania Henryka Flamego „Bartka", działającego od kwietnia 1945 r., zamordowanych 07.09.1946r.
    09.09. - Droga Krzyzowa z wypominkami za zmarłych Parafian przed Odpustem Parafialnym
    11.09. - Odpust Parafialny, sumę odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Rafał Bałamucki - Proboszcz Parafii bł. Czesława w Opolu
    12 -19. 09 - prace na cmentarzu w Więcmierzycach przy alejce (nowy chodnik  w zdłuż cmentarza)
    17.09. - wyjazd dzieci z Parafii na 12 Dzień Misyjny do Nysy do OO. Werbistów
    17.09.-25.09. - Pielgrzymka Parafian do Francji i Hiszpanii
    20.09. - kateceza dla rodziców dzieci I Komunijnych
    23.09. - katecheza dla rodziców młodzieży do Bierzmowania
    03.10. - rozpoczęcie remontu południowej części połaci dachu na Kościele Parafialnym
    03.10 - prace brukarskie na placu plabanijnym, i przy kościele w Kopicach (chodnik do WC, koło krzyża, i kaplicy pamięci)
    16.10. liczenie wiernych w kościołach w Polsce, w naszej Parafii było na Mszy niedzielnej 361 osób (Kopice - 209, Więcmierzyce -175) tj - 32,8%, do Komunii przystąpiło 175 osób (Kopice-98, Więcmierzyce-77) tj. - 15.9%
    koniec października -Parafia złożyła wniosek do Ministerstwa o dotację na remont dalszej części dachu w roku 2017
    29.10. - zakończenie remontu południowej części dachu na kościele prafialnym
    11.11 - ropoczęcie nowenny do Chrystusa Pana i Króla przed Jubileuszowym aktem oddania naszej Ojczyzny Chrytusowi Królowi i Panu
    20.11. w Niedzielę Chrystusa Króla akt oddania Parafii i naszych rodzin Chrystusowi Królowi i Panu oraz zakończenie nadzwyczajnego Jubileusz Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez pp Franciszka
    20.11 - rozpoczęcie nowego roku dzuszpasterskiego "Idzcie i Głoście"
    24.11. - odbiór remontowanej częsci dachu na kościele przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kierownika budowy, inspektora nadzoru,wykonawcy i inwestora
    10.12. - wyjazd z okazji św. Mikołaja ministrantów i marianek na basen do Wrocławia
    21.12. - przedświateczny Sakrament Pokuty
    24 -26.12 - Boże Narodzenie
    31.12 - msze i nabożeńtwa na zakończenie AD 2016 i podsumowanie roku
    STATYSTYKA 2016r.: chrzty - 16, pogrzeby - 18, śluby -8, I Komunia -10, bierzmowanych - 12, zapowiedzi wygłoszono -8, Namaszczenia Chorych i odwiedzin - 146, udzielono Komunii Św. - 14500
    Ofiarność w Kopicach 2016r: ofiary na utrzymanie kościoła po 10zł.  /130 rodz. - 47,6%, ofiary na dach /94 rodz. - 34,4%
    Ofiarność w Więcmierzycach 2016: na utrzymanie kościoła po 10 zł. / 75 rodz. - 56,3%, remont kościoła /60 rodz, - 45,8%
    2017
     21.01. -odwiedziny kolędowe przyjęło rodzin 358 (Kopice - 234, Więcmierzyce - 124), nie przyjęło kolędy 34 rodziny w tym roku.
    21.01. - deklaracji ofiar na remont dachu w Kopicach złożyło 260 rodzin co daje sumę ofiar na remont dachu w roku 2017 – 92 090 zł nie licząc ofiar po 10 zł. miesięcznie na utrzymanie kościoła.
    12.02. - zbiórka podpisów o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. bpa JM Natana
    26.03. - powstała Kaplica Pamięci w Kopicach upamiętniających wszystkich spoczywających wokół kościoła
    02.04. - 05.04 Misje Parafialne prowadził ks. dr Piotr Grzegorzewicz z Gliwic
    29.04. - udział Parafian w akcji paczka żywnościowa dla Kombatanta na Kresach
    04.05 - Z inicjatywy Parafii, sympatyków i miłośników historii Kopic oraz rodu Schaffgotschów powstała inicjatywa remontu grobowca Hansa Ulryka von Schaffgotscha i Joanny Gryczik von Schomberg-Godulla, powstało specjalne konto na które mozna składać ofiary na remont
     07.05. - 14 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej
    10.05. w Grdokowie do Sakramentu Bierzmowania przystapiło 12 gimnazjalistów z naszej Parafii. Bierzmowanie udzielił ks. bp Rudolf Pierskała
    12 maja o godz. 20.00 - odbył się seans filmowy o Fatimie w świetlicy wiejskiej w Kopicach z okazji 100 lecia objawień
    12.05. na 13.05. odbyło się czywanie fatimskie i Msza Św. o pólnocy rozpoczynająca świetowanie jubileuszu 100 lecia Objawień w Fatimie

    28.05. o godz. 16.00 odbył  się pokaz filmu dokumentalnego "Prawda ponad wszystko. Opowieść o ks. Dzierżonie" w reżyserii Teresy Kudyby. Panią reżyser gościliśmy na projekcji filmy gdzie wygłosiła prelekcję. Prezentacja filmu stała się okazją do zainicjowania projektu ratowania mauzoleum rodziny von Schaffgotsch
    Po prezentacji filmu odbyła się licytacja fotografii zamku kopickiego opolskiego fotografika Pana Mariusza Przygoda, oraz koszulki z herbem rodziny Schaffgotsch, mozna było zakupiś książki Pani Ireny Twardoch „ Z dziejów rodu Schaffgotschów”
    W związku z zainicjowaniem projektu ratowania mauzoleum w gazetce parafialnej i na stronie internetowej będą prezentowane artykuły związane z historią rodziny Joanny pisane przez Panią mgr archeologii Barbarę Gołąb, długoletniego pracownika Służb Ochrony Zabytków, Pani Barbara pracowała nad odgruzowywaniem Pałacu w Kopicach jako nadzór konserwatorski.
    10.06. Spotkanie formacyjne Rad Parafialnych w Głebinowie - uczestniczyły radne : Danuta Lipa, Ewa Krupa
    17.06 - msza w 1 rocznicę smierci ks. Radcy Kazimierza Krzywdzińskiego przy licznym udziale Parafian
    19 czerwca rozpoczęcie prac remontowych na dachu kościoła w Kopicach przez firmę KPD z Sopotu, kontynuacja prac (kolejny etap remontu)
    22.06. - zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla szkół gimnazjalnych i średnich
    23.06. - zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla szkoły podstawowej
    03.07. - wizytacja Parafii przez Dziekana Dekanatu Grodkowskiego
    27.07 - nagranie programu telewizyjnego do Kuriera Opolskiego i Katowickiego na temat ratunku i remontu mauzoleum rodziny  Schaffgotsch w Kopicach (udział: ks. Proboszcz, Pan Janusz Naściuk, Pani Cebulka, Pan Marcin Mischok) emisja proggramu dnia 27.07. godz. 18.30 i 21.30.
    07.08. - zdjęcia do utwóru "Ach mój smutku ma żałości" pochodzącego z płyty Grzegorza Płonki "Życie pieśniczką pisane" wydanej w 2017 roku przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, zawierającej autorskie opracowania śląskich pieśni ludowych ze zbiorów etnomuzykologa prof. Adolfa Dygacza. W nagraniu uczestniczyli: Grzegorz Płonka - śpiew, Tomasz Drozdek (T.ETNO) - lira korbowa, bęben średniowieczny, dzwonki. Patronami płyty "Życie pieśniczką pisane" są Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polskie Radio Katowice, Urząd Miasta Katowice - Katowice Miasto. Zdjęcia powstały w Kopicach, między innymi w mauzoleum "Śląskiego Kopciuszka" i rodziny Schaffgotsch.
    20.08. - Odpust w kościele filjalnym w Więcmierzycach ku czci św. Bartłomieja Apostoła. Msze odprawił i słowo wygłosił ks. Proboszcz Janusz Rył z Kolnicy.
    25.08. - została zaintalowana plenerowa wystawa o pt. „Pałac na wodzie”, wystawa o historii i właścicielach pałacu w Schaffgotschów w Kopicach
    26.08. - Msza dożynkowa w Więcmierzycach
    03.09. - Msza dożynkowa w Kopicach
    10.09 - Odpust Parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach. Msze odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz Arkadiusz Markowski z Grodkowa.
    04.09. - rozpoczecie roku szkolnego i katechetycznego dla szkoły podstawowej w Kopicach
    07.09. - rozpoczecie roku szkolnego i katechetycznego dla młodzieży
    10.09. Odpust Parafialny - Słowo Boże wygłosiła i odprawił sume odpustowa ks. Arkadiusz Markowski Proboszcz z Grodkowa
    15.09. - katecheza dla rodziców klas III, VI, VII i gimnazjum II i III w kościele na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego w Parafii
    16.09. - wyjazd dzieci na XIII Dzień Misyjny do Nysy do księży werbistów
    30 września 2017r. w sobotę, spotkanie zainteresowanych akcją ratowania mauzoleum „śląskiego Kopciuszka” oraz 195 rocznicą konsekracji Kościoła. Msza święta w intencji rodziny Schaffgotsch i 195-ej rocznicy konsekracji kościoła w Kopicach. Recital Koła Miłośników Śląskiej Pieśni z Katowic – Pan Grzegorz Płonka.Piknik przy plebanii (można było zakupić ciasto, kawę, pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem - dochód na mauzoleum). Aukcja rycin ołowkiem oraz innych gadzetów dla ratowania mauzoleum na palcu plebanijnym, mozna było zakupić cegiełki na ratowanie mauzoleum. Pokaz filmu pt. „Schaffgotsch. Saga zapomnianego rodu” reż. Andrzej Klamt.
    07 października wyjazd autokarem Parafian do Jasienicy Górnej na Ogólnopolską modlitwę na granicach Polski - Różaniec do garnic
    08.10. do 15.10. - pielgrzymka Parafian na Maltę
    16.10. - złożenie wniosku do Ministerstwa o dofinansowanie remontu dachu na kościele w Kopicach w roku 2018
    29.10. - złożenie wniosku do Ministerstwa o dofinansowanie remontu kaplicy rodziny Schaffgotch w Kopicach w roku 2018
    10.XI - dotacja Ministra Kultury na remont dachu na kościele w Kopicach w roku 2017
    15.XI. - Msza św. w intencji rodziny Schaffgotschów z okazji 159 rocznicy ślubu Joanny Gryczik von Schomberg-Godulla i Hansa Urlicha Schaffgotsch. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bytomiu godz. 18:00 pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Kopca ordynariusza diecezji gliwickiej, Który wygłosił płomienne Słowo Boże
    17.XI.-Gala podsumowującą Ogólnopolską 25. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, o godzinie 16.30 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.
    22.11.  w Opolu spotkanie w związku z ratowaniem mauzoleum w Muzeum Sląska Opolskiego wsparte przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
    24.11. nagranie reportazu o ratowaniu mauzoleum i rodzinie Schaffgotsch w Kopicach przez telewizję regionalną TV Silezia
    22.11. - 25.11 montowanie ogrzewania w kościele w Kopicach (Andrzej Pietraszko, Ludwiczak Stanisław, Tomasz Moćko, Grzegorz Janiczak, Marek Szpilur)
    05.12. - rozpoczął się kolejny etap remontu dachu na kościele w Kopicach
    22.XII - Z inicjatywy parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach, sympatyków i miłośników historii Kopic oraz rodu Schaffgotschów powstał pomysł remontu grobowca Hansa Ulryka von Schaffgotscha i Joanny Gryczik von Schomberg-Godulla. Powstał Kalendarz kolekcjonerski na 2018 roku. Jest to cegiełka na ratowanie mauzoleum rodziny Schaffgotch. Są to piękne zdjęcia autorstwa opolskiego fotografika pana Mariusza Przygody i zbiory pana Macieja Mischok, archiwalne pałacu w Kopicach, rodziny Schaffgotschów, całych Kopic.
    W grudniu zamontowano ogrzewanie w Kościele w Więcmierzycach, 4 promienniki, ofiarowane z Parafii z Olesna koszt 15.000zł.
    Statystyka sakramentalna za rok 2017: ochrzczono 16 dzieci, udzielono ślubów 4 (wszystkie z poza Parafii), do bierzmowania przystąpiło 12 młodych ludzi, 2 osoby dorosłe były przygotowane do bierzmowania, pochowano na naszych cmentarzach 17 zmarłych, wygłoszono 4 zapowiedzi, odwiedzono chorych w domach i udzielono Namaszczenia Chorych 219 osobom , nie licząc odwiedzin z Komunią Pana Tomasza, udzielono Komunii Św. 15 600, 12 dzieci przytąpiło do I Spowiedzi i Komunii Sw.
    Ofiarność w Kopicach 2017r: ofiary na utrzymanie kościoła po 10zł.  /208 rodz. - 76,1%, ofiary na dach /180 rodz. - 65,9%
    Ofiarność w Więcmierzycach 2017: na utrzymanie kościoła po 10 zł. / 76 rodz. - 58%, remont kościoła /66 rodz, - 50,3%
 
    2018

    11.01. - zakończenie prac remontowych na pólnocnej częsci dachu na kościele parafialnym
    14.01. - podczas kolędy odwiedziłem w Więcmierzycach 124 rodziny w tym 2 nowe rodziny zamieszkałe, w Kopicach odwiedziłem 232 rodziny w tym 2 rodziny nowo zamieszkałe, nie przyjęło odwiedzin 31 rodzin w Parafii
    W Więcmierzycach złożono 119 cegiełek na remont elewacji Kościoła, muru kościelnego i budowy toalety przy kościele, w Kopicach złożono 228 cegiełek na remont dalszy dachu na kościele
    15.01 - odbiór dachu na kościele w Kopicach i rozliczenie dotacji na dach
    27.01. - wyjazd ministrantów i marianek na basen do Wrocławia
    09.II - przyznanie dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na III etap remontu dachu na kościele w Kopicach
    18.II - 20.II - Rekolekcje Wielkopostne - prowadzi ks. mgr Tomasz wikariusz Parafii św. Mikołaja w Kędzieżynie-Koźlu.
    25 marca o godz. 14.00 w Kopicach odbyła się „Pasja oczami Marii Magdaleny” w wykonaniu seniorów i pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu-Szczepanowicach.
    27 marca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nrodowego w Warszawie przyznało kwote 300 000 zł. na remont mauzoleum rodziny Schaffgotsch w Kopicach.
    09.04. - rozpoczął się III etap remontu dachu na kościele parafialnym
    10 kwietnia 5 młodych Parafian przyjęło Sakrament Bierzmowania z rąk ks. bp P. Stobrawy w Grodkowie, Bierzmowani złozyli ofiarę 500zł.
    16.04. - prace remontowe przy kościele w Więcmierzycach
    29.04. Akcja ratowania Mauzoleum rodz. Schaffgotsch w Kopicach. Program: godz. 15.00 – licytacja przed mauzoleum i sprzedaż cegiełek, 15.30- występ chóru Grodkovia, 16.00 – Msza Św. w int Joanny Gryczik i rodz. Schaffgotsch, po mszy koncert Gospel Choir pod kierownictwem Pana prof. Piotra Barona.
    06.05. - 13 dzieci przystapiło do I Komunii Św. w Kościele Parafialnym w Kopicach, rodzice złożyli ofiarę 1500zł.
    12.05. - spotkanie formacyjne dla PRD w Nysie - uczestniczyli radni z Więcmierzyc
    10.06. -odwiedził naszą Parafię praprawnuk Joanny i Hansa Ulricha - hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch. Jest on pierwszym najstarszym synem Hansa Ulricha seniora (10.7.1927- 3.8.2009). prawowitym dziedzicem całego majątku, który został bez powrotnie utracony. Hrabia odwiedzał Kopice podczas swojej czterodniowej wizyty na Śląsku. Odwiedził Parafię, mauzoleum oraz zwiedził ruiny kopickiego pałacu Schaffgotschów.
    przełom maja i czerwca rewitalizacja tynków w Więcmierzycach i budowa zaplecza gospodarczo - sanitarnego przy kościele
    15 czerwca - zokończenie remontu dachu III etap. Deo gratias.
    22 czerwca - msza na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.
    20 VII - zakończenie prac przy budowie budunku sanitarno gospodarczego w Więcmierzycach
    24 i 25 VII. - nocleg i modlitwa pielgrzymów – Rekolekcje w drodze z bł. Karolem de Foucauld, w Parafii, udział we wtorek we Mszy Św. oraz w środę udział w Adoracji Najświetszego Sakramentu i Konferecji
    16 sierpnia rozpoczęcie remontu mauzoleum rodz. Schaffgotsch w Kopicach
    19.08. odpust ku czci św, Bartłomieja Apostoła w Wiecmierzycach, sumę odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Tadeusz Łużny Proboszcz z Lipowej
    24.08. - zamontowanie systemu osuszania murów kościoła w Kopicach - sytemy Aquapol
    25.08. - odwiedziny Parafialnego Kościoła i mauzoleum rodz. Schaffgotsch przez byłych mieszkańców tego terenu z Becum na czele z Burmistrzmi Grodkowa i Becum oraz gości z Borszczowa
    03.09. rozpoczecie roku szkolnego i katechetycznego Mszą Św. w Kosciele
    03.09. odbiór III etapu remontu dachu na kościele w Kopicach
    09.09 - Odpust Parafialny Słowo Boże wygłosił i sume ospustowa odprawił ks. Jacek z Grodkowa
    09.09. - poświęcenie dachu na Kosciele Parafialnym przez Dziekana Dekanatu Grodkowskiego i odczytanie listu Biskupa z tej okazji
    15.09. wyjazd dzieci na Dzień Misyjny do Nysy do Ojców Werbistów
    15.09. - Europejskie Dni Dziedzictwa w Kopicach. Ratowanie mauzoleum rodziny Schaffgotsch. 15 września 2018 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się kolejne spotkanie przed mauzoleum rodziny Schaffgotsch w Kopicach. Weźmie w nim udział chór Grotkovia pod przewodnictwem Małgorzaty Stokłosa, Jola Literska i Grzegorz Płonka. W ramach atrakcji będzie można zwiedzić park oraz gorzelnie pałacową, usłyszeć wykład dr Arkadiusza Kuzio-Podruckiego oraz wziąć udział w licytacji na rzecz ratowania mauzoleum. W trakcie uroczystości będzie można także nabyć nowy kalendarz kolekcjonerski na rok 2019 - cegiełkę na ratowanie mauzoleum rodziny Schaffgotsch. Gościem honorowym uroczystości ma być praprawnuk Joanny Gryczik, hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch
    15.09. odbył sie piknik na placu plebanijnym z okazji ratowania mauzoleum przygotowany przez Parafian
    15.09.-23.09. pielgrzymka parafialna śladami św. Pawła do Grecji
    21.09. spotkanie dla rodziców dzieci I Komunijnych i młodzieży do Bierzmowania, Katecheza dla dorosłych - Dekalog wstęp i I Przykazanie
    na poczatku pazdziernika została powołana nowa grupa parafialna - drośli lektorzy, zgłosiło się do czyatnia lekcji w obu kościołach5 osób
    19.10. spotkanie dla rodziców dzieci I Komunijnych i młodzieży do Bierzmowania, Katecheza dla dorosłych - II Przykazanie
    23.10. odbiór konserwatorski remontu mauzoleum rodz. Shcafgotsch - etap I
    10.11. Msza Święta w języku niemieckim i polskim w int. rodziny Schaffgotsch w 160 rocz. zawarcia Sakramentu Małżeństwa przez Joannę i Hansa Ulricha, przy udziale familii Schaffgotsch. Celebrował msze i słowo wygłosił wikariusz Biskupi ks. dr Piotr Tarlińslki. Złożenie kwiatów i zniczy pod mauzoleum, poczęstunek w salkach parafialnych, zwiedzanie pałacu oraz spacer po pałacowym parku. Przejazd do Kamienia Śląskiego i spotkanie z Arcybiskupem Alfonsem Nosolem.
    Tekst od dr Arkadiusza Kuzio-Podruckiego.Arystokraci w Kopicach

    Głównym powodem podróży była 160-ta rocznica ślubu Joanny Gryzik von Schomberg-Goduli z hrabią Hansem Ulrykiem Schaffgotschem (14-15 listopada 1858 r.).

    Sto lat temu wnuk kopciuszka, hrabia Hans Ulryk Schaffgotsch wiosną 1918 r. ożenił się z hrabianką Zofią Henckel von Donnersmarck, córką ówczesnego pana na nakielskim zamku, hrabiego Edwina. Pan młody Hans Ulryk był od roku właścicielem jednej z największych fortun na Śląsku. Doczekali się sześciorga dzieci, czterech córek i dwóch synów.

    Do Kopic przyjechało pokolenie wnuków i wnuczek hrabianki Zofii Henckel von Donnersmarck i hrabiego Hansa Ulryka Schaffgotscha:
    - książę (Fürst) Hieronim von Clary und Aldringen z bratem hrabią Chrystianem (synowie hrabianki Schaffgotsch);
    - hrabia Ulryk von Arco-Zinneberg (syn hrabianki Schaffgotsch)
    - hrabina Zofia von und zu Eltz (de domo hrabianka Schaffgotsch)
    - Dezyderia Jebsen (de domo hrabianka Schaffgotsch) oraz
    - Hans Ulryk i Carlos Frederic hrabiowie Schaffgotschowie.
    Przyjechali z małżonkami i dziećmi. Swymi koneksjami reprezentują najlepszą europejską arystokrację.

    Głównym pomysłodawcą i organizatorem ich pobytu na Górnym Śląsku był niepospolity Maciej Mischok.

     20.11. - ślubowanie kandydatów na ministrantów, ślubowanie złożyli w Więcmierzycach: Oskar, Szymon i Rafał, w Kopicach: Dominik, Patryk, Adrian, Bartosz, Bartosz na mnistrantów

     Statystyka AD 2018: Chrzty – 13, I Komunia – 13, Bierzmowanie – 5, śluby – 8, zapowiedzi – 5, odwiedziny chorych i Namaszczenie Chorych – 137, pogrzeby – 21.

     Ofiarność w Kopicach 2018r: ofiary na utrzymanie kościoła po 10zł.  /187 rodz. - 68,4%, ofiary na dach /163 rodz. - 59,7%
    Ofiarność w Więcmierzycach 2018: na utrzymanie kościoła po 10 zł. / 91 rodz. - 69,4%, remont kościoła /114 rodz, - 87%
    28 grudnia rozpoczęły się duszpasterskie dowiedziny kolędowe
   

2019
    13.01. - występ chóru Grodkovia w kościele parafialnym z kolędami
    Podsumowanie kolędy 2019: przyjęło odwiedziny duszpasterskie 363 rodzin (Kopice -237, Więcmierzyce – 126), kolędy nie przyjęło 34 rodziny zamieszkujące nasza Parafię tj. 8,5%. Złożono 363 cegiełek na remonty przy naszych kościołach. W Więcmierzycach 128 rodzin , w Kopicach 235 rodzin.
    04.02 - rozpoczęcie remontu dachu na salkach parafialnych, zakończenie20.02.
    11.02. Światowy Dzien Chorego - Msze Św. z Namaszczeniem Chorych i błogosławieństwe lourdzkim
    21.02. -dotacja na remont mauzoleum II etap (350) z MKiDN
    10.03. - 12.03.- Rekolekcje Wielkopostne osnute wokół II Przykazań Miłości. Prowadzi ks. Proboszcz
    06 kwietnia Msza Św. w intencji + Joanny 109 rocz.śm. i jej rodziny
    17 kwietnia Droga Krzyzowa ulicami Więcmierzyc
    05.05. - Uroczystość I Komunii Świętej - 16 dzieci poraz pierwszy uczestniczyło w pełni we Mszy Świetej
    08.05 - Sakrament Bierzmowania w Grodkowie, udzielił ks. bp A. Czaja 10 młodym ludziom z naszej Parafii
    maj- rozpoczęcie kolejnego etapu remontu mauzoleum (remont wewnątrz)
    08.06. -  odbył się dzień ratowania mauzoleum w Kopicach : Parafia Rzymsko-katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach Mauzoleum Kopice, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach zapraszają na Dzień dziecka z Joanną Teren Parafii w Kopicach od 8:00 do 17:00 8 czerwca 2019 r, 8:00 Rozpoczęcie zawodów wędkarskich 10:00 Uroczyste rozpoczęcie festynu mszą świętą w intencji dzieci i Joanny Schaffgotsch.   11:00 Koncert z udziałem Joli Literskiej i Marcina Lauzera. 11:00-13:00 Teatrzyk kamishibai - Historię Śląskiego Kopciuszka 12:00 Prezentacja nowego Kalendarza Kolekcjonerskiego pt. Domnium Kopice 12:30 Pożarnictwo wspólna pasja Remigiusz Gołębski OSP Dziewiętlice W programie: Występy artystyczne młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopicach. Konkursy, zawody i moc atrakcji dla młodych uczestników.  Zwiedzanie gorzelni pałacowej, spacer po parku, wystawy.  14:00  Wykład dr Jarosława Bogackiego z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego - Hans Ulrich Schaffgotsch (1595-1635). Opowieść o miłości, walce i tragicznej śmierci, której skutki odczuwamy na Śląsku do dzisiaj. 15:00 Licytacja na rzecz mauzoleum rodziny Schaffgotsch
    24.08. - msza Dożynkowa w kościele w Więcmierzycach i fetyn dożynkowy na boisku
    25.08. - odpust ku czci św. Bartłomieja Ap. w Więcmierzycach, odprawił Msze i Słowa Boże ks. Mirosław Prochera.
    01.09 - Msza na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego dla Szkoły podtsawowej
    05.09. - Msza na rozpoczecie roku szkolnego i katechetycznego dla młodzieży
    14.09 - wyjazd dzieci na Dzień Misyjny do Ojców Wrbistów do Nysy
    14.09. - powstała pierwsza grupa modlitewna za kapłanów - Margaretka (7osób)
    15.09. - odpust Parafialny Podywzsznia Krzyża Św. - Słowo Boże wygłosił i sumę odprawił ks. Tadeusz Łuzny  z Lipowej
    17.09./20.09/22.09 - rozpoczęcie kolejnego roku formacyjnwego dla młodzieży przygotowującej się do Skaramnetu Bierzmowania
    27.09. - katecheza dla dorosłych, rodziców dzieci I komunijnych i rodziców młodzieży do Bierzmowania
    27.09 - dzień modlitwy za młode pokolenia z katechezą dla dorosłych, zebranie dla rodziców I komunijnych i rozpoczęcie przygotowania do I Spowiedzi i I Komunii Św dzieci klasy III i ich rodziców.
    28.10. - W dniu 28 października 2019 r. tj w poniedziałek w godzinach wczesno rannych, w miejscu gdzie niegdyś stał grób Rodziny Schaffgotschów, odbyła się ekshumacja. Przypomnijmy, że po II Wojnie Światowej ciało hrabiny Joanny Schaffgotsch, z domu Gryczik von Schomberg-Godulla i jej rodziny zostały sprofanowane. Dzięki interwencji pra wnuka Joanny hrabiego Hansa Ulricha Schaffgotscha, u ówczesnego proboszcza ks. Antoniego Misika w 1978 roku ciała sprofanowane zostały zebrane i pochowane w skromnym grobie przed kościiłem w Kopicach. Została przeprowadzona powtórna ekshumacja z pochówkiem w sarkofagu. Szczątki ciał rodziny Schaffgotschów, zostały zebrane i złożone w specjalnej trumnie w remontowanym mauzoleum, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji zmarłych Joanny i Hansa i ich bliskich. Trzeba nadmienić, iż po ponad 80 latach została odprawiona poraz pierwszy Msza Św. w mauzoleum.  W uroczystości udział brała skromna grupka ludzi związanych z ratowaniem dziedzictwa kulturowego tego rejonu i historii rodziny Schaffgotsch.
    29.10. - odbiór konserwatorski II etapu remontu mauzoleum ( remont wnętrza zabytku)
    03.11. -  po Mszach Św. Parafianie udali się z procesją ekspiacyjną za profanacje zmarłych do mauzoleum z modlitwą o wieczny pokój dla spoczywających tam zmarłych z  rodz. Schaffgotsch, którym zakłocono po II Wojnie Światowej wieczny spokój.
    08.XII - udzielenie upoważnienia przez Biskupa dla Pana Marka z Więcmierzyc i Pana Grzegorza z Kopic na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w naszej Parafii.

15.12. - odbył się kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany przez Radę Parafialną i Parafian - chochód przeznaczony był na ogrzewanie kościołów.

24.12. przed Pasterką w Więcmierzycach odbyły się Jasełka w wykonaniu dzieci z Więcmierzyc, przygotowania dzieci i próby podjęła się Pani mgr Beata, w tym roku rozdawane były cegiełki jako pomoc na misje

27.12. rozpoczęły się odwiedziny kolędowe w Parafii

31.12. odprawione zostały Msze Św. i nabożeństwa na zakończenie Roku Pańskiego 2019.

Statystyka sakramentalna za rok 2019: chrzty-13, I Komunia-16, Bierzmowanie-10, małżeństwa-7, pogrzeby-14, wygłoszono zapowiedzi-7, odwiedzoni chorych -155, udzielono komunii-35000

ofiarność w Kopicach (rodz.273) w roku 2019 - ofiary na utrzymanie koscioła (10) -192 rodziny tj. 70%, na remont elewacji - 183rodziny tj.67%

ofiarność w Więcmierzycach (rodz.131) w roku 2019 - ofiary na utrzymanie kościoła (10) - 99 rodziny tj. 75,5%, na remont koscioła 115 rodzin tj. 87,7%

 

rok 2020

podsumowanie kolędy Kopice: odwiedzono 242 rodziny, 35 rodzin nie przyjęło kolędy, wprowadziło się 5 nowych rodzin, 1 rodzina się wyprowadziła, 3 rodziny nie katolickie

podsumowanie kolędy w Więcmierzycach: odwiedzono 125 rodzin, 10 rodzin nie przyjeło kolędy, wprowadziła się 1 nowa rodzina, 3 rodziny sie wyprowadziły,7 rodzin nie katolickich

26.01. - koncert kolęd w wykonaniu chóru Grodkovia w Kopicach

20.02 .- wizytacja poszczególnych referatów kurialnych przed wizytacją biskupa Rudolfa (21 i 22 marca)

26.02. - rozpoczęcie Wielkiego Postu, niedziele rekolekcyjne  - kazania tematyczne o Eucharystii w roku poświęconym Mszy Św.

12.03. - dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy Św. , tylko 50 osób może byc obecnych w kościele

11.03. - epidemia koronowirusa w Europie i w Polsce

16.03.- w związku z zagrożeniem epidemicznym, odwołana wizytacja parafii przez biskupa, odwołane nabożeństwa Drogi Krzyzowej i Gorzkich Żali, ogłoszenie kwaranntany narodowej, zawieszenie zajęć w szkołach, odwołanie wszelkich spotkań przy Parafii

24.03. -  zaostrzenie kwarantanny, tylko 5 osób może uczestniczyć w Mszach w kościele

24.03 - adoracja w godzinie Miłosierdzia w intencji oddalenia zarazy koronawirusa

25.03. godz. 12.00 - modlitwa Anioł Pański i Ojcze Nasz... całego świata z Ojcem Świętym Franciszkiem o oddalenie zarazy

27.03. godz. 18.00 - modlitewna łączność z Watykanem i Ojcem Św. Franciszkiem w modlitwie i adoracji Najświętszego Skaramentu o oddalenie epidemii, udzielenie błogosławieństwa Urbi et Orbi. Papież sam w bazylice św. Piotra i na placu - wymowny znak

26.03 - uruchominie zmodernizowanej strony parafialnej www.parafiakopice.pl

28.03. - roprowadzenie Gazetki Parafialnej nr 13 po domach i zachętą do łączenia się w modlitwie przez kamerę zainstalowaną w kościele parafialnym

09.04 - Rozpoczęcie Triduum Paschalnego bez wiernych w kościołach, Msza Wieczerzy Pańskiej - transmisja online z kościoła parafialnego

10.04 - transmisja online o godz. 15.00 Drogi Krzyżowej z kościoła parafialnego i 18.00 Obrzędów Męki Pańskiej

11.04. - transmisja o godz. 13.00 Adaroacji przy Bożym Grobie i błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych i przejaz po Parafii z błogosławieństwem i życzeniami

12 i 13.04. - Wielkanoc - transmisja Mszy online z koscioła parafialnego (oglądających msze ponad 500 osób)

16.04. - złagodzenie obstrzeń sanitarnych - może uczestniczyć we mszach 1 osoba na 15m kw.  (Kopice  885m - 57 osób, Więcmierzyce 400m - 26 osób)

17.05. - złagodzenie obostrzeń sanitarnych - może uczestniczyć 1 osoba na 10 m kw. (Kopice - 88 osób, Wiecmierzyce - 40 osób)

19.05 - 100 urodzin św. Jana Pawła II - Msze i nabożeństwo z prośbami do świętego Jana Pawła, oddanie cześć relikwiom

26.05. - Msze za Matki i Ojców - nabożeństwo z intencji rodziców z wypominkami za zmarłe matki i ojców

30.05. - złagodzenie obostrzeń sanitarnych - zniesiono ograniczenia osób uczestniczących w kościołach w nabożeństwach z zachowaniem 2m odległości i zakładania maseczek we wnątrzu kościoła

12.06. - 15 dzieci przystapiło do I Spowiedzi Świetej

13.06 - odbył się jubileusz 25 lecia kapłaństwa ks. Proboszcza przy licznym udziale kapłanów, gości i parafian. 

14.05 - odbyła sie Uroczystość I Komunii Św. piętnaścioro dzieci w pełni uczestniczyło we Mszy Św. przez dar Komunii Św. Dzieci uczestniczyły  w Białym Tygodniu. Rodzice złożyli ofiare 1000zł na Parafię

20.06. - W sobotę 20 czerwca o godz. 11.00  w Kopicach – została odprawiona Msza Św. i intencji  + Joanny  Gryczik von Schomberg-Godulla w 110 rocznice jej śmierci oraz za ++ z jej rodziny, Mszy przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ks. Biskup Jan  Kopice - biskup gliwicki - po mszy odbyła się modlitwa w mauzoleum. Przed Mszą  o godz. 10.30 odbył się koncert organowy w wykonaniu organisty z Jasnej Góry Pana Marcina Lauzera.

W salkach Parafialnych będzie można skorzystać z małej gastronomi: kawa, herbata, ciasto, kiełbaski czy flaczki. Będzie można też zakupić: koszulki z nadrukiem, oryginalne obrazki z widokiem Kopic, kubki, kalendarze z podpisem hrabiego, cegiełki, drzewka ozdobne  etc…

Uczestników uroczystości proszę o zachowanie na terenie Parafii i kościoła zasad sanitarnych, noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz dystansu 2 metrów.

24.06. - odbyła się przesunięta w czasie przez pandemie wizytacja kanoniczna naszej Parafii przez  biskupa Rudolfa Pierskały, odprawił nabożeństwo w kosciele w Wiecmierzycach, potem Mszę w Kopicach i spotkał sie w salkach z Radą Parafialną

początek VII - rozpoczął się I etap remontu elewacji kościoła w Kopicach

23.08. - odpust w kościele filjalnym św. Bartłomieja Ap. słowo wygłosił i odprawił msze ks. Wojciech Janus - Proboszcz z Żelaznej.

początek IX - rozpoczął się kolejny etap remonty mauzoleum w Kopicach

06.09. - 27 młodych Parafian w Grodkowie otrzymało Sakrament Bierzmowania z rąk sk.bp A.Czai. Rodziny złożyły ofiarę na remont mauzoleum 1450zł.

11.09. - rozpoczęcie roku formacyjnego dla rodziców dzieci I Komunijnych i rodziców do Bierzmowanie klas VI, VII i VIII

11.09. -pierwsza  katecheza dla dorosłych i rodziców w roku szkolnym 2020/2021

11.09. zebranie dla rodziców dzieic I Komunijnych

12.09. - Msza o godz. 10.00 za + Joannę i jej bliskich, po mszy kawa i ciasto, o godz 12.00 rozpoczęcie sprzątania parku pałacowego, po sprzataniu piknik na terenie pałacu

13.09. - Odpust Parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego - sumę odprawił ks. Wojciech Proboszcz z Żelaznej i wygłosił Słowo Boże.

19.10 - wydanie kolejnego kalendarza parafialnego na rok 2021 - cegielka na remont mauzoleum.

31.10-02.11- zamknięte cmentarze w związku z nasilającą sie epidemią korona wirusa w Polsce

31.10- koniec października zostały złożone 3 projekty o dofinansowanie remontów przy naszych kościołach: dalszy remont elewacji, remont kaplicy pamięci przy mauzoleum i remont ambony i ołtarza głównego w Więcmierzycach.

listopad zakończenie I etapu remontu elewacji kościoła w Kopicach i rozliczenie dotacji

03.11. - W Kopicach rezydencja i mauzoleum otrzymało Złotą Jedynkę w Turystycznej Liście Przebojów Polskiego Radia (audycja cztery pory roku). Jest to pierwsze wyróżnienie wśród miejscowości Województwa Opolskiego na tle całego kraju. Pokazuje to potencjał i chęć zaangażowania wielu społeczników i sympatyków historii rodu Schaffgotsch. W przyszłym roku będą organizowane uroczystości związane z historią tej ziemi jak pozwolą na to warunki epidemiologiczne.

30.12. - rozstrzygnięcie odwołania Parafii w związku z nie przyznaniem dotacji unijnej w lipcu 2020 roku na remont mauzolem etap III, rozstrzygniecie pozytywne przyznane dotacji 232 000,00  "KOPICE, MAUZOLEUM RODZINY SCHAFFGOTSCH (2 POŁ. XIX W): „REMONT BUDOWLANO - KONSERWATORSKI – ETAP III " na rok 2021

 STATYSTYKA SAKRAMENTALNA ZA ROK 2020: chrzty -9, zapowiedzi przedmałżeńskie – 6, śluby -4, Bierzmowania – 27, I Komunia i I Spowiedź – 15, pogrzeby – 16, odwiedziny chorych - 56

zamiast tradycyjnej kolędy - odwiedzin duszpasterskich w związku z pandemia są organizowane msze kolędowe według tradycyjnego harmonogramu (podczas mszy Parafianie wsyłuchali Słowa Bożego, otrzymali materiały kolędowe, kredę i wodę święconą, oarz cegiełke na remonty na rok 2021) we mszach uczestniczyło 74,7 rodzin Parafii, niebecnych było 18,3 % rodzin Parafii.

 

AD 2021

 28.12. - 22.01. - odwiedziny kolędowe

Informację związane z Kolędą:

 - zapraszam na Mszę Św. o godz. 17.00 – (według porządku kolędy) w intencji rodzin do użytku wewnętrznego - na Mszy będzie poświęcona woda i kreda – wodą święconą po powrocie do domu proszę pokropić dom (na wodę proszę przynieść jakieś naczynie i samemu nabrać po mszy), odmówić wspólnie modlitwę (kreda będzie znajdowała się w materiałach kolędowych) i napisać na drzwiach K+M+B =2021. - przedstawiciel rodziny zostanie poproszony i podejdzie do ołtarza i otrzyma błogosławieństwo oraz materiały kolędowe, - można z tyłu do puszki złożyć ofiarę dla ministrantów i na fundusz misyjny, a także zostawić słodycze. - po mszy można będzie zamówić intencje mszalne w zakrystii

Podsumowanie Mszy kolędowych: 

 

Więcmierzyce Msze kolędowe

Kopice Msze kolędowe

Liczba rodzin

obecni

nieobecni

niezapisani/niewier

Liczba rodzin

obecni

nieobecni

niezapisani/niewierz

151

110

33

8

301

228

50

23

100%

72,8%

21,8%

5,2%

100%

75,7%

16,6%

7,6%

   

podsumowanie kolędy całej Parafii

452

338

83

31

 

100%

74,7%

18,3%

6,9%

 

 /grudzień 2020/styczeń 2021- zostało pozytywnie rozpatrzone odwołanie do projektu unijnego pn. „Kopice, mauzoleumRodzinySchaffgotsch
(2 poł XIX w): remontbudowlano - konserwatorski – etap III“,
w ramach poddziałania dziedzictwo kulturowe i kultura (nr RPOP.05.03.01-16-0014/19)

28.02. - przedpremierowe spotkanie autorskie z Panem Maciejem Mischokiem, tematem którego będzie książka pt. “Kopice – Historia utraconego piękna”. Spotkanie odbędzie się po sumie w najbliższą niedzielę tj. 28.02 br. na terenie Parafii w Kopicach. Jednocześnie będzie można zakupić przedpremierowe wydanie książki. Honorarium autorskie zostanie w całości przekazane na dalsze prace renowacyjne przy Mauzoleum rodziny Schaffgotsch w Kopicach. Album „Kopice – historia utraconego piękna” pod redakcją Macieja Mischoka to nie tylko teksty i wspomnienia o pałacu, ale przede wszystkim setki zdjęć przedstawiających to wyjątkowe założenie pałacowo-parkowe. Poznajemy je w momencie rozbudowy, która zaczęła się w drugiej połowie XIX wieku – właśnie wtedy zostało ono kupione przez hrabiostwo Joannę i Hansa Ulricha Schaffgotschów. Okres pomyślności Kopic zakończył się wraz z II wojną światową – Schaffgotschowie wyjechali, a opustoszałe wnętrza niszczały i przez lata były rozkradane. Do ostatecznego upadku pałacu przyczyniły się umyślnie spowodowane pożary. Pałac, choć wpisany do rejestru zabytków, jest ruiną. Wydarzeniem zapowiadającym zmianę na lepsze jest renowacja mauzoleum, w którym już wkrótce rodzina Schaffgoschów zostanie oficjalnie ponownie pochowana. Książka sprzedawana jest jako cegiełka na remont mauzoleum.

19.03. - Droga Krzyżowa w Więcmierzycach prowadzą rodziny szensztackie dekanatu grodkowskiego

02.04. - Wielki Piątek Droga Krzyżowa z oddaniem czci relikwiom św. Krzyża

początek maja - dotacja z MKiDN 200 000,00 na remont ołtarza i ambony (etap I ) w kościele św. Bartłomieja

08.05. - Msza Św. w int. + hrabiny Joanny i jej bliskich, po mszy akcja sprzątania parku pałacowego, po sprzątaniu ognisko na placu zamkowym  

21.05. rozpocząl się remont salek parafialnych i przygotwanie izby pamięci przy parafii

15.05. Msza w int. strażaków i ich rodzin - poświęcenie figury św. Floriana ofiarowanej dla Parafii przez druha Remigiusza z Dziewiętlic

maj - oddanie do konserwacji zabytkowej figury św. Jadwigi z parku pałacowego - zakończenie renowacji przewidziane jest na rok 2022

28.05. - I Spowiedź dzieci I komunijnych w Kościele w Kopicach 

03.06. - Uroczystość Bożego Ciała i procesja do 4 ołtarzy przy licznym udziale wiernych.

15.06. Mszę Św. w obu kościołach w int. + ks. Rady Kazmierza w 5 rocz. śmierci.

20.06. - I spotkanie pałacowe w Kopicach.  o godz. 11.00 - Msza Św. w 111 rocz. śmierci + hrabiny Joanny i jej bliskich. od godz. 09.00 - 13.00 piknik na placu plebanijnym ( ciasto i coś do zjedzenia oraz zakup pamiatek) od godz. 13.00 - piknik na terenie pałacu z wyatepami taneczno-wokalnymi. dochód 3000,00 zł

25.07. - Dzień św. Krzysztofa poświęcnie samochodów i modlitwa za kierowców

28.08. - Msze dożynkowe podziękowanie za tegoroczne zbiory i błogosławieństwow pracy

29.08. Odpust św. Bartłomieja Ap. w kościele filjalnym w Więcmierzycach, sumę odprawił i słowo wygłosił ks. Rafał Bałamucki Proboszcz bł. Czesława w Opolu

30.08. - Msza Św. po odpuście w int. zmarłych kapłanów, budowniczych i fundatorów kościoła w Wiecmierzucach i zmarłych tamtejszych Parafian.

wrzesień - zakończenie formalnego procesu wyłonienie wykonawcy III etapu remontu mauzleum, bramy wjazdowej i części muru kościelnego, rozpoczęcie prac remontowych i konserwatorskich, zakończenie przewidziane jest na połowę kwietnia 2022 roku

01.09. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 20021/2022 w kościele przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. 

12.09. - beatyfikacja Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

10.09. - dzień modlitwy za młode pokolenia, katecheza dla dorosłych, rodziców dzieci I Komunijnych i młodzieży do Bierzmowania - rozpoczęcie roku formacyjnego, zebranie oragnizacyjne dla rodziców dzieci komunijnych

12.09. - Uroczystość Odpust Parafialnego Podwyszenia Krzyża Świetego.   Sumę o godz. 12.00 odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz z Rogów x. Zbigniew Malinowski Dziekan Dekanatu Niemodlin. Bóg zapłać. Po mszach oddano cześć relikwiom św. Krzyża i można było zyskać łaski odpustowe pod zwykłymi warunkami.

Od Odpustu Parafialnego rozpoczynamy przygotowanie do 200- lecia konsekracji kościoła w Kopicach ( 17.X.1822r. konsekracji kościoła dokonał Bp Emanuel von Schimonsky ), 733 -lecie istnienia Kopic i 777- lecie istnienia Więcmierzyc. Pod koniec września ukaże się kalendarz jubileuszowy cegiełka w cenie 35 zł. na remont mauzoleum. 

13.09. - Msza w int. zmarłych kapłanów, budowniczych kościoła, fundatorów i zmarłych Parafian z Kopic

18.09. - uczestnictwo naszej Parafii w VIII Szlacheckim Weekendzie w Nakle Śląskim pod patronatem hrabiego Hansa Urlicha Schafgitscha w ramach otwarcia wystawy zatytułowanej" Schaffgotschowie potomkowie Piastów. Spatkobiercy Ślaskiego Kopciuszka".

19.09. - ukazał sie jubileuszowy kalendarz parafialny na rok 2022 zatytułowany "Magia Kopic" jako cegiełka na remont mauzoleum oraz powstanie izby pamięci w salkach parafialnych - remont salek rozpoczął się w maju roku 2021, po przekazaniu na rzecz Parafii (przez byłą Parafiankę z Kopic) bardzo wielu ciekawych artefaktów związanych z rodz. Schaffgotsch

26.09. - dzieki staraniom społecznym Parafia odzyskała zabytkowy postument (z rąk prywatnych) pod figure Matki Bożej z roku 1866 najprawdopodobniej dłuta Karla Kerna. Sama figura nie przetrwała do naszych czasów, a miejsce w którym mogła stać to tył kaplicy zamkowej. Cały proces trwał ponad rok, a o całym zdarzeniu został poinformowany Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu, który wyraził zgode na przeniesienie artefaktu. zabytek został skatalogowany prze urząd konserwatorski, oczyszczony o zakonserwowany.

12.10. - dzien modlitwy za młodepokolenia - katecheza dla dorosłych

03.10. - liczenie wiernych w kościołach w Polsce. w naszej Parafii uczestniczyło we Mszy niedzielnej 18,5% wiernych, przystąpiło do 09,1%. Spadek uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św. przez dekade (10lat) to ponad 15%, spadek uczestnictwa we Mszy niedzielnej w związku z pandemią covid-19 (2019-2020) to 12 %

30.10. - złożenie 2 projektów do MKiDZN na dotacje (II etap remontu konserwatorskiego barokowego ołatzra w kościele filjalnym, II etap remontu elewacji kościoła parafialnego), złożenie projektu do funduszu koscielnego na pomoc finansową w remoncie elewacji

11.11. - po mszy o godz. 11.00 - poświęcenie figury Matki Bożej Królowej Świata umieszczonej na zabytkowym cokole na placu plebanijnym. Ufundowali ją Parafianie - 9 osób

16.11. - zakończenie prac związanych z kanalizacją w Kopicach przy udziale władz Gminnych, Powiatowych i Wojewódzkich

16.11. - we wtorek na mszy szkolnej przed niedzielą Chrystusa Króla złożyki swoje ślubowania ministranckie kandydaci na ministarntów: Madziała Jarosław, Krupa karol, Mateusz Bury, Chrastina Błażej

18.11.- odbyła się galla w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu - wręczenia Nagrody Marszałka Wojewódzctwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury im. Karola Miarki. Nagrodę w osobie Pana Macieja Michoka otrzymała społeczna inicjatywa ratowania dziedzictwa historycznego i kulturowego rodziny Schaffgotch w Kopicach - remont mauzoleum

23.11 - zakończnie prac przy remoncie mostu w Kopicach przy udziale władz samorządowych

listopad 2021 - miesiąc wyborów do Parafialnej Rady Dzuszpasterskiej i Rady Ekonomicznej. Wybory odbyły się 28.11. skład Rady: Lipa Danuta, Sozański Józef, Harhala Tomasz, Kowal Grzegorz, Zych Natalia, Szrom Jarosław, Birecki Wiesław, Hyc Justyna, Krupa Stanisław, Ludwiczak Danuta, Żukiewicz Wanda.

05.12. - zbiorka przez woluntariuszy dla chorej Pani katarzyny z Grodkowa

08.12 - zakończenie roku św. Józefa ogłoszonego przez Papieża Franciszka

08.12. - odbiór konserwatorski remontu zabytkowej ambony oraz 4 aniołow z ołtarza głównego  w kościele filjalnym, formalne rozliczenie dotacji z MKiDZN

09.12 - odnowienie i złożenie przez Marianki ślubowania

19.12. -odbyły sie kiermasze Bożonarodzeniowe, dochód do Rady na utrzymanie kościołów, przygotowanie kościołów i Parafian do Świąt

27.12. do - 04.01. - rozpoczęcie mszy kolędowych w Więcmierzycach. Parafianie otrzymali w materiałach kolędowych folder jubileuszowy, przygotowany na rok Jubileuszu Parafialnego, z historią kościołów, kroniką prac remontowych po 1945 roku przy kościołach oraz cegiełką na rok 2022. Została przygotowana specjalna modlitwa jubileuszowa za Naszą Parafię, którą otrzyma każdy Parafianin do modlitwy, ofiary kolędowe przeznaczone są do wkład własny do remontu mauzoleum i zabytkowej bramy wjazdowej

Statystyka za rok 2021: chrzty - 22, pogrzeby - 19, śluby - 5, dzieci do I Komunii - 9, zapowiedzi - 5, odwiedzono chorych - 67

podsumowanie finasowe za rok 2021:

Kopice: ofiarność na utrzymanie kościoła - 63%, na remonty 51,6%

Więcmierzyce: ofiarnośc na utrzymanie kościoła - 66,4%, na remont ambony - 75.5%

ROK 2022

Rok 2022 Rok Jubileuszu 200- lecia konsekracji kościoła w Kopicach ( 12.X.1822r. konsekracji kościoła dokonał Bp Emanuel von Schimonsky), 400 – lecia kościoła w Więcmierzycach, 180 rocz. urodzin hrabiny Joanny Gryczik von Schomberg-Godulla, 733 -lecie istnienia Kopic i 777- lecie istnienia Więcmierzyc, 175 rocznica powstania (luty 1847 r.) Śląskiego Towarzystwa Pszczelnego w Kopicach (pierwsze towarzystwo tego typu w Polsce)

Podsumowanie mszy kolędowych: było na mszy kolędowej 84,9 % rodzin Parafii, nieobecnych na mszy kolędowej 15,1 % rodzin

06.01. - koncert kolęd w kosciele w wykonaniu Stowarzyszenia Kobiet Wsi Kopice

31.01. - koncert kolęd w kościele w Kopicach przez chór Grodkovia

25.02. - katecheza dla doroslych - spotkanie z rodzicami klasy III

wybuch wojny na Ukrainie - Parafianie organizują zbiórkę i pomoc uchodzcom 

23.03. MKiDN ogłosiło wyniki przyznania dotacji na remonty zabytków w roku 2022, nasz parafia otrzymała dotacje 800000,00 zł na II etap remontu elewacji kościoła w Kopicach i 205000,00 zł, na II etap renowacji ołtarza barokowego w kosciele w Więcmierzycach

01.04. - katecheza dla dorosłych, dzień modlitwy za młode pokolenia, spotkanie dla rodziców klasy III

03.04. - kiermasze wielkanocne przy kościołach, dochód na remonty kościołów

15.04. - zakończenie III etapu (odbiór konserwatorski) remontu mauzoleum i zabytkowej bramy wiazdowej wraz z częścią muru kościelnego koszt 290000,00

15.04. - została zaisntalowana na murze kościelnym przygotowana przez Archiwum Państwowe w Opolu wystawa Jubileuszowa o Parafii w j. polskim i j. niemieckim - przybliżająca historię naszej Parafii, kościołów i mauzoleum

14.04.-18.04. - przeżywanie Triduum Paschalnego i Świąt po ustaniu pandemi i obostrzeń sanitarnych, po 2 latach zamkniętych kościołów na święta i ograniczenia uczestniczącychw Liturgii, od 15%-20% wiernych nie powróciło do kościoła. Duszpasterstwo dzieci i młodzieży legło w gruzach

23.04. 2022 - Uroczystość 175 rocznicy założenia przez Ks. dra Jana Dzierżona  Śląskiego Towarzystwo Pszczelnego w Kopicach23 kwietnia 2022 r. Kopice   

Program uroczystości:

      1000 –otwarcie wystawy z Muzeum Ks. dr Jana Dzierżona z Kluczborka (u Pana Stanisława Bojarskiego koło Pałacu w Kopicach),

      1030 – zwiedzanie Mauzoleum rodziny Schaffgotschów,

      1050 – zbiórka pszczelarzy pod Kościołem przy sztandarze,

      1100Msza Św. w intencji pszczelarzy w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego,

którą poprowadzi proboszcz parafii w Kopicach, w trakcie mszy będzie przybliżona sylwetka Ks. dra Jana Dzierżona, bezpośrednio po mszy odbędzie się krótka prelekcja na temat wpływu produktów pszczelich na zdrowie człowieka przez Pana Huberta Simonidesa.

Dla zaproszonych gości i pszczelarzy: przejście do Domu Weselnego „Pod złotym gryfem” w Kopicach, ok. 1230–przemówienia zaproszonych gości, poczęstunek oraz  prelekcja na temat aktualnych prac w pasiece  (prelegentem obu prelekcji będzie Pan Hubert Simonides –   pszczelarz z dużą wiedzą i doświadczeniem).

Obecni na uroczystości: pszcelarze z koła Grodków i Niemodlin, Pani Burmistrz Niemodlina, Panowie Burmistrz Grodkowa i Jego zastępca, Burmistrz Tułowic, Wojt Gminy Strzeleczki, Burmistzr z Białej, prezesi kól pszczelarzy z Grodkowa i Niemodlina, harcerze z Grodkowa, którzy pełnili warte honorową przy mauzoleum

Można nabyć okolicznościowe kartki z 175 rocz. powstania I Śląskiego Towarzystwa Pszczelnego w Kopicach  i okolicznościowe miody i powidła cegiełki

25.04 - w poniedziałek odbył się Sakrament Bierzmowania naszej młodzieży w Grodkowie - sakramentu udzielił ks. bp Paweł Stobrawa, do Bierzmowania przystąpiło 21 młodych Parafian - złozyli ofiarę na Parafię

28.04 - 180 rocz. urodzin hrabiny Joanny Gryczik von Schomberg-Godulla, o godz. 12.00 pod mauzoleum odbyło sie spotkanie upamietniające rocznicę urodzin śląskiego kopciuszka,  dzieci ze szkoły z Kopic z koła historycznego przygotowały iscenizację z tej okazji, zotała przypomniana historia Joanny, zapalone zostały znicze i złożone kwiaty a na koniec uroczystości dzieci wypuściły 2 białe gołębie

01.05 - Uroczystość I Komunii Świętej w naszej Parafii, do I Komunii przystąpiło w naszej Parafii 15 dzieci z klasy III, złozyli ofiare na Parafię

30.05 - ukazała się książka wydana przez Parafię "Schaffgotschowie arystokratyczny ród na śląsku" autorstwa Stanisława Firszta - cegiełka na remont mauzoleum. 

16.06. - procesja do 4 ołtarzy przy licznym udziale Parafian

18.06. - parafialna pilegrzymka do katedry Opolskiej z okazji Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej, Msze odrawił ks. bp R. Pierskała, odznaczył Parafian za zaangażowanie w życie Parafii i diecezji (Danuta L, Wanda Ż, Wiesław Ś, Tomasz H, Józef S, Aleksandra i Franicszek P, Maria i Stanisław K, Teresa D)

24.06. - o godz. 08.30 - Msza na zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego. Podziękowanie i pożegnanie Pana Dyrektora Janusza Rzepkowskiego po 37 latach pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły i po ponad 45 latach pracy dydaktycznej w naszej szkole oraz na rzecz naszej społeczności.

25.06. - II Pałacowe spotkanie w Kopicach. 

 Msza Św. o godz. 10.00  w 112 rocz. śmierci + hrabiny Joanny i jej bliskich. od godz. 09.00 - 11.00 piknik na placu plebanijnym ( ciasto, kawa, zakup pamiątek) od godz. 11.00 do 17.00 - piknik na terenie pałacu z wstępami taneczno-wokalnymi. 

godz. AGENDA Gdzie
09:30 Mini recital organowy Marcina Lauzera Kościół
10:00 Msza święta w intencji hrabiny Joanny i rodziny Schaffgotsch Kościół
11:00 mini recital organowy Marcina Lauzera Kościół
W trakcie uroczystości kościelnych będzie otwarte mauzoleum, gdzie będzie można pomodlić się za rodzinę Schaffgotsch
11:30 Otwarcie bram rezydencji Schaffgotschów * Pałac
12:00 Przywitanie gości Pałac
12:30 Występ Stokrotek 50 z Nysy cz. I Pałac
13:00 Przedstawienie Świty św. Mikołaja o Goduli i Joannie Pałac
13:30 Występ Stokrotek 50 z Nysy cz. II Pałac
14:00 Premiera ksiązki Stanisława Firszta - Schaffgotschowie. Arystokratyczny ród na Śląsku. Spotkanie z autorem poprowadzi Anna Wołk-Łaniewska Biblioteka Publiczna w Grodkowie  UWAGA: nakład kolekcjonerski Pałac
14:30 Post Scriptum do Schaffgotschów - Spotkanie dr Arkadiusza Kuzio-Podruckiego Pałac
W trakcie Spotkań Kopickich, będzie można zakupić wiele gadżetów, książek związanych z Kopicami i rodziną Schaffgotsch. Gościnie wydawca książki "Kopice - Historia utraconego piękna" Muzeum Śląskie, oraz autor ksiązki "Pałac Kopice" Marek Gaworski.
Dla młodzieży, animacje którą poprowadzi młodzież w Hufca Pracy z Brzegu. Dodatkową atrakcją będzie pokaz strażackich sprżętów należacych do Remigiusza Gołębskiego.
Kulinaria przygotowały Sołectwa Kopic i Więcmierzyć, gościnie Koło Gospodyń Wiejskich w Puszynie.
W trakcie Spotkań moża zobaczyć stan faktyczny ruiny pałacu. 

 

 02.07-03.07 - Jubileuszowe Camino Synodalne z Biskupem Opolskim , przez naszą Parafię przechodziła i nocowała szlakiem św. Jakuba z Głuchołaz do Skorogoszczy grupa okolo 40 pielgrzymów wraz bp. Andrzejem. Pielgrzymi zostali ugoszczeni przez Panią Sołtys i Parafian, zapeniono nocleg, zostały w sobote odprawione I Nieszpory niedzielne pod przewodnictwem biskupa pielgrzymów i parafian, potem było zwiedzanie mauzoleum i ruin pałacu, w niedzielę rano została odprawiona jutrznia ze słowem biskupa i pielgrzymi wyruszyli dalej szklakiem jakubowym 

lipiec 2022 - rozpoczęły się prace remontowe przy obu kościołach

13. 08. (sobota godz. 16.00) Msza Jubileuszowa 400 -lecie kościoła w Więcmierzycach i Odpustowa św. Bartłomieja – Msze odprawi i Słowo Boże wygłosi Dziekan Dekanatu Kluczborskiego , po Mszy poświęcenie i otwarcie świetlicy oraz festyn odpustowo-jubileuszowy. Bóg zapłać Pani Sołtys i Parafianom za przygotowanie uroczystości. Została odprawiona Msza w dzień odpusty św Bartłomieja Ap. 24.08. w środę, a w czwartek odbyła się Msza za ++ Parafian z Więcierzyc i duszpasterzy oraz fundatorów i budowniczych kościoła z okazji 400 lecia Koscioła Filialnego. Zostali wyróżnieni dyplomami Jubileuszowymi Naszej Parafii osoby zaangażowane w życie wpólnoty: Maria i Stanisław K, Teresa i Tadeusz D, Wanda Ż, Ewa i Stanisław K, Aleksandra i Franciszek P, Ryszard M, Danuta L, Jautyna H, Wiesłąw B, Agnieszka i Krzysztof O, Romana Sz, Alina i Marek K, Janusz K, Elżbieta L, Wiktoria W, Genowefa S, Burmistz Miasta i Gminy Grodków, Starosta Brzeski, Zofia L.

27.08. sobotę w Więcmierzycach o godz. 09.00 – Msza Dożynkowa z podziękowaniem za tegoroczne zbiory i błogosławieństwo w pracy.

01.09. w czwartek o godz. 09.00 – Msza na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego, zapraszam dzieci oraz rodziców i dziadków. Poświęcenie tornistrów dzieci klasy I.

02.09.W piątek zapraszam na Msze na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego do obu kościołów młodzież szkól średnich.

 03.09 W sobotę o godz. 14.00 – Msza dożynkowa dziękczynna za tegoroczne zbiory, po niej festyn dożynkowy. Bóg zapłać – za przygotowanie Dożynek w Kopicach, za dary i ofiary, za zaangażowanie Pani Sołtys i Parafian w przygotowanie festynu dożynkowo-jubileuszowego.

09. 09. W piątek Droga Krzyżowa przed odpustem z wypominkami za zmarłych. Zapraszam. Wypominki składamy do skarbony. W sobotę od 15.30 – okazja do spowiedzi przed odpustem.

11.09. - 11 września w niedzielę odbył się Odpust Parafialny orac Jubileusz 200 lecia kościoła Parafialnego,  o godz. 12.00 – została odprawiona suma pontyfikalna odpustowa-jubileuszowa przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję. Ks. Biskup wygłosił homilię związana z powstaniem i budowa kościoła zachęcając do wpatrzenia się w Krzyż Chrystusa. Po procesji wszyscy wierni odśpiewali uroczyste Te Deum dziekując za wszelkie łaski w roku jubileuszowym, a po błogosławieństwie oddali czesc relikwiom św. Krzyża. Podczas tej Liturgii zostali wyróżnieni dyplomami Jubileuszowymi Naszej Parafii osoby zaangażowane w życie wpólnoty: Tomasz H, Grzegorz K, Danuta i Stanisław L, Józef Sozański,  Tadeszu Sz, Jarosłąw Sz, Wiesław Ś, Anna i Marcin Ś, Aneta i Robert M, Natalia Z, Olga Ł, Andrzej P, Marek P, Halina i Mieczysław P, Stanisław D, Michał Sz, Stanisław O, Danuta M, Czesław M, Stefan N, Wiesław T, Monika K, Maria U, Stanisław J, Zofia i Janusz Rz, Ryszard B, Ryszard K, Marian Ś, Stanisław P, Jan L, Mieczysław Habirek, Stanisław B, Maciej M, koło Kopiczanki Barbara i Mirosław L, Stanisław P, Piotr Z, Halina L, - dyplomy wreczył ks. Biskup.

Proszę o modlitwę w int. Naszej Parafii w czasie Odpustu Parafialnego oraz Roku Jubileuszowego. W poniedziałek 12.09. o godz. 18.00 – Msza za zmarłych parafian z Kopic, duszpasterzy, budowniczych i fundatorów koscioła z okazji 200 lecia Kościoła Parafialnego.  

23.09. - katecheza dla dorosłych, rodzióćw dzieci I Komunijnych i młodzieży do Bierzmowania - ropoczęcie roku formacyjnego dla dorosłych

24.09. pogrzeb śp. Tomasza Harhali (*19.12.1971r, +18.09.2022r.) długoletniego katechety i Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Św. w nszej Parafii. Pożegnały go tłumy wiernych i wychowanków

Tomaszu…

Jak można w kilku zdaniach powiedzieć cos istotnego o Kimś, kogo znało się ponad 20 lat ? Jak zamknąć w kilku zdaniach tyle istotnych wspomnień o kimś , kto był ważnym w życiu szkoły, parafii, grona ?

Wypada zacząć od tego, że dziękujemy Panu Bogu za to że byłeś, że dał nam Ciebie , że pozwolił z Tobą spędzić tyle czasu , obcować z Tobą. Dobry Bóg pozwolił nam cieszyć się Twoimi radościami, dzielić z Tobą problemy i poznawać się wzajemnie.

Nie zapomnę radości jaką miał w momencie podjęcia pracy w szkole i Twojej posługi w parafii ŚP Ks. Kazimierz Krzywdziński. Byłeś Jego oczkiem w głowie i traktował Cię jak dar z Niebios. Byłeś też nieocenionym wsparciem dla Księdza Proboszcza Jarosława Szeląga.

Do grona w szkole wniosłeś świeży powiew młodości i porwałeś za sobą uczniów wśród uczniów. Będą długo wspominać organizowane przez Ciebie i Twoją mentorkę wyjazdy na Dni Misyjne do Nysy.

Nie zapomnimy Twojej zawsze uśmiechniętej, pełnej optymizmu i zaufania w człowieka uśmiechniętej twarzy. Byłeś niezmiernie ufny, nie znam nikogo, kto by nie zareagował uśmiechem na dźwięk Twojego imienia. Nie znam nikogo, komu był byś obojętny. Każdy wyrażał się o Tobie ciepło i tak już pozostanie.

Twój sposób bycia, ciekawość , łagodność, optymizm , łatwość nawiązywania kontaktów przyciągały ku Tobie ludzi. Swoją wyrozumiałością i wręcz niemożnością unoszenia się gniewem porywałeś za sobą i zdobywałeś serca uczniów, którzy uwielbiali Ciebie i często wskazywali jako Tego, którego lubią, cenią i do kogo mają zaufanie i z kim chcą przebywać.

Wobec wyroków Opatrzności i tego ,co nas spotyka tutaj w naszej ziemskiej pielgrzymce jesteśmy często zagubieni , bezradni , bezsilni i tacy dzisiaj jesteśmy wobec Twojego odejścia.

Byłeś do końca niepoprawnym optymistą ,a stała za tym wiara i miłość do Boga, Pana Jezusa i oddanie Najświętszej Panience.

Miałeś swoje pasje i dzieliłeś je ze swoją Halinką. To były podróże, pielgrzymki w miejsca święte, śladami ewangelistów. Było , że wymienialiśmy wzajemnie różne drobiazgi, monety, dewocjonalia dzieląc się wrażeniami, radościami i przeżyciami z tych miejsc.

Byłeś też najwdzięczniejszym stażystą mojej małżonki , która wobec Ciebie tę funkcję wspierania, dobrych porad i dzielenia się doświadczeniami pełniła niemal do ostatnich Twoich dni w szkole. Cieszyła się niezmiernie z Twojego zaufania.

Wszystkich nas w ostatnich dniach nauczyłeś jak można odchodzić do Domu Pana. Nasze rozmowy z Tobą w szpitalu uzmysłowiły, nam że w pełni zawierzyłeś Bogu .Twoje pisemne przesłanie to przykład zaufania Bogu ,poddanie się Jego woli- to przykład ogromnego zaufania.

Twoje słowa wręcz ściskają serce i   kruszą głazy. Wierzymy, że Tam na progu witać Cię będą Aniołowie i Litościwa Matka Boża.

Będzie nam Ciebie brakować. Halinko, rodzino ŚP Tomasza przyjmijcie najszczersze wyrazy współczucia . Będziemy Cię Tomku wspominać polecając w swoich modlitwach. Spoczywaj w Pokoju

J.Rzepkowski 22.09.2022 r

 

09.10. liczenie wiernych w kościołach w Polsce ( 2019 – chodzących do kościoła 32%, do komunii 17%, 2022 - chodzących do kościoła 17,9%, do komunii 9,2%, 2022 – chodzących do kościoła 15%, do komunii 8,8% )

16.10. - niedziela Jubileuszu 200 lecia konsekracji Kościoła Parafialnego w Kopicach, ( konsekracja odbyła się 12.10.1822 r. )  do Parafian z okazji Jubileuszu wystosował list Hans Urlich Graf Schaffgotsch

Do wiernych świętujących 200-lecie kościoła parafialnego w Kopicach i 400 lecie kościoła filialnego w Więcmierzycach

Szanowni wierni !

Niestety ze względów zdrowotnych nie mogę być dzisiaj z wami, aby świętować 200-lecie waszego kościoła parafialnego.  Chciałabym jednak skorzystać z okazji, aby podzielić się z Wami kilkoma myślami, które przychodzą mi do głowy z tej świątecznej okazji.

Niedawno dowiedziałam się, że św. Jadwiga Śląska była kiedyś patronką kościoła parafialnego.  To ciekawe, że wszyscy żyjący do dziś członkowie rodziny Schaffgotschów są potomkami św. Jadwigi Śląskiej.

Przez nieco ponad 80 lat moja rodzina miała świecki patronat nad Waszym kościołem parafialnym.  Moja rodzina, przyjęła to z radością i dumą mój dziadek i i ojciec.  Ten patronat zawierał prawa i obowiązki, jak każdy inny, ale obowiązki nigdy nie były rozumiane jako obciążenie, o czym wiem z opowiadań rodzinnych.

Z opowieści mojej babci wiem, jak bardzo cała rodzina była zawsze przywiązana do kościoła parafialnego, zarówno podczas niedzielnych nabożeństw, jak i różnych świąt.  Mój ojciec był ministrantem przez kilka lat, zwłaszcza za ówczesnego proboszcza Paula Graetza, iz jego opowieści wiem, że był to dla niego szczególny czas z innymi ministrantami, gdzie zdarzył się jeden lub drugi zabawny żart.

Posługa liturgiczna, to chwile radości jak i zadumy i zobowiązań wobec Pana Boga.

Do tej pory kilka myśli, które przyszły mi do głowy spontanicznie.  Pozostaje mi życzyć Wam pięknego i radosnego świętowania i mam nadzieję, że przeżyjecie jasny jesienny dzień.  Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i mam nadzieję, że znów Was zobaczę.

15.11  - zakończenie prac II etapu remontu ołtarza w kościele filialnym św. Bartłmieja w Więcmierzycach

17.11. - odbiór  konserwatorski prac II  etapu renowacji ołtarza

23.11. - odbiór z renowacji zabytkowego XVII w. żyrandola z kościoła parafialnego - 7000,00

28.11. - Parafia złożyła 2 projekty o dotacje na III etap remontu ołatarza barokowego w Więcmierzycach i III etap remontu elewacji kościoła parafialnego w Kopicach  do MKiDN w Warszawie, oraz wniosek o dofiansowanie do funduszu kościelnego

04.12. - w Opolu w kościele seminaryjno-akademickim nasz Parafianin Pan Stanisław D, otrzymał upoważnienie do posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Św. w Naszej Parafii

09.12 - zakończenie II etapu remontu elewacji Kościoła Parafialnegow Kopicach

10.12. - w Opolu w kościele seminaryjno-akademicki przyjął święcenie biskupie ks. Waldemar - który został ustanowiony biskupem pomocniczym naszej diecezji 

17.12 - spowiedź przedświąteczna w naszej Parafii, spowiadało zwyczajowo kilku kapłanów

18.12. - odbyły się kiermasze Bożonarodzeniowe w obu kościołach - dochód na remonty kościołów

24.12 - odbyły się Msze Pasterkowe - po nich spotkanie przy ognisku przy śpiewie kolęd i grzańcu przygotowanym przez Sołtysów

28.12. - odbiór remontu elewacji II etapu przez Urząd Konserwatorski z Opola i zakończenie dotacji w roku 2022

31.12. - zakończenie roku Jubileuszu 200- lecia konsekracji kościoła w Kopicach ( 12.X.1822r. konsekracji kościoła dokonał Bp Emanuel von Schimonsky), 400 – lecia kościoła w Więcmierzycach, 180 rocz. urodzin hrabiny Joanny Gryczik von Schomberg-Godulla, 733 -lecie istnienia Kopic i 777- lecie istnienia Więcmierzyc, 175 rocznica powstania (luty 1847 r.) Śląskiego Towarzystwa Pszczelnego w Kopicach (pierwsze towarzystwo tego typu w Polsce)

31.12 - podsumowanie roku AD 2022 - Roku Jubileuszu Parafialnego

 

 

Liczenie wiernych październik:2010 (chodzący 35,1% komunia- 13,6%) 2019 (chodzących – 32%, komunia 17%) 2020 (chodzących – 17,9%, komunia – 9,2%) 2021 (chodzący – 20,1% komunia – 9,1%) 2022 (chodzących 15%, komunia -8,8%), Złożono 2 projekty do MKiDN na III etap rem. elewacji   i na III etap rem. ołtarza

Ofiarność 273 rodz

 

Ofiarność 132 rodz.

 

Kościół utrzymanie

remonty

Kościół utrzymanie

remonty

2022 130 rodz – 47,6%

2021 148 rodz – 54,2%

2020 172 rodz. – 63%

201 rodz. – 73,6 %

127 rodz – 46,5 %

141 rodz. - 51,6%

76 rodz. – 57,5%

88 rodz. – 66,6%

87 rodz. – 66,4%

93 rodz. – 70,4 %

105 rodz. – 79,5%

99 rodz. – 75,5%

 

Statystyka sakramentalna za rok 2022 – Chrzty 9, śluby 1, pogrzeby 21, dzieci do I Komunii 15, bierzmowanych 21, zapowiedzi wygłoszono 2, odwiedzono chorych 62

AD 2023

podsumowanie kolędowe

w Kopicach 2023: odwiedzono 234 rodziny, nie przyjęło 35 rodzin, wprowadziło się nowych rodzin 7. 

w Więcmierzycach:  odwiedzono 122 rodziny, nie przyjeło 21 rodzin, wprowadzilo sie nowych rodzin 3.

styczeń 2023 - odbiór nowego żyrandola do koscioła parafialnego - 18000,00

29.01. - zakupiono nowe ornaty do kościołów (2 filetowe, 2 białe, 2 zielone)- dar dla Parafii od liturgicznej słuzby ołtarza

30.01. - zamontowany nowy kinkiet zabytkowy w kościele parafialnym (1400) - potrzeba 24 sztuk

02.02 - rozpoczęto prace przygotowawcze do remontu stacji Drogi Krzyżowej w kościele filjalnym  

11.02. - Msze z okazji Światowego Dnia Chorych z Namaszczeniem Chorych i błogosłaiwństwem Lourdzkim w obu kościołach

27.02. - spotkanie dla młodzieży dekanatu grodkwoskiego w Grodkowie z o. Adamem Szustakiem OP

05.03. - 07.03 - Rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez ks. Stanisława Janowiak CM

06.04.-09.04. Triduu Paschalne - przy licznym udziale Parafian w obu kościołach

06.04. - ogłoszenie wyników konkursu wniosków na dofiansowanie remontów zabytków w roku 2023 przez MKiDN, nasza Parafia otrzymała dotacje na III etap remontu elewacji kościoła w Kopicach 740000,00 i na III etap remontu barokowego ołtarza w Więcmierzycach 114000,00

18.04. w Grodkowie 16 młodych Parafian przyjęło Skarament Bierzmowania z rąk ks. bp. Pawła Stobrawy, ufundowali 1 kinkiet mosięzny do kościoła parafialnego.

30.04. - udział delegacji parafialnej na uroczystości pólmetku remonty pałacu w Żyrowej

maj - rozpoczęcie III etapu remontu zabytkowego barokowego ołtarza w Więcmierzycach

07.05. - 11 dzieci przystapiło po raz pierwszy do Komunii Św. i w pełni uczestniczyło we Mszy Św. Rodzice dzieci I Komunijnych ufunowali 1 kinkiet do kościioła parafialnego.

31 maja - spotkanie księży z okazji 28 rocznicy święceń  w Kopicach na Mszy Św. o godz. 11.00 sSowo Boże wygłosił ks. Piotr Adamów proboszcz z Wiekszyc, po Mszy psotkanie przy stole i zwiedzainie Kopic

czerwiec - zamówienie 11 kinkietów mosiężnych do koscioła parafialnego (15000), zamówienie 14 lamp mosięznych podświetlających stacje Drogi Krzyżowej (3600), zamontowane poczatkiem sierpnia ( zafundowali po 1 kinkiecie : rodz. Ryszarda K, Dzieci I Komuninne, Bierzmowani, Jolanta D)

czewiec - rozpoczęcie III etapu remontu elewacji kościoła parafialnego

08.06 - Uroczystośc Bożego Ciała przy licznym udziale Parafian w obu wioskach przy pięnknie przygotowanych ołatzrach.

23.06. zakończenie roku szkolnego i katechetycznego Mszą Św. w kosciele w Kopicach

15.06. Urząd Marszałkowski przyznał dotacje na remont zabytkowego obrazu św. Bartłomieja w Więcmierzcach

12.08. - Msza Dożynkowa w Więcmierzcach i festyn przy świętlicy

15.08. złożenie wniosku do MKiDN na dotację dla Parafii - pomoc dla powstania izby pamięci w zabudowaniach parafialnych, digitalizację i inwentaryzacje zbiorów (zabytków) oraz ocene konserwatorską oraz renowację zabytkowch figur, przedmiotów codziennego uzytku rodziny Schaffgotsch, dokumentów oraz zdjęć związanych z historia pałacu, rodziny Schaffgotsch i Parafii

20.08. - odpust św. Bartłomieja Ap, Słowo Boże wygłosił i Mszę odprawił ks. Proboszcz Arkadiusz M z Grodkowa

21.08. - Msza Św. po odpuście w int + Proboszczów i Parafian z Więcmierzyc

26.08. - Msza dożynkowa w Kopicach i festyn 

VIII 2023 - zamontowano 3 halogeny energooszczędne oświętlające kościól w Kopicach

04.09. - rozpoczęcie roku szkolnego i ketechetycznego

10.09 - Odpust Parafialny Mszę Św. o godz. 12.00 odprawi i Słowo Boże wygłosi ks. Krzysztof z Grodkowa. Program uroczystości odpustowej: 09. - piątek - o godz. 18.30 - Droga Krzyżowaw kościele z wypominkami za zmarłych, 09.09. - sobota - okazja do spowiedzi godz. 15.30, 10.10. - niedziela dzień Odpustu Parafialnego: Msze Św. o godz. 08.00, 09.30 (Więcmierzyce)  i suma o godz. 12.00,po Mszach będzie można oddać cześć relikwiom św. Krzyża,

11.10. - poniedziałek - Msza Św. po odpuście w int. zmarłych duszpasterzy (ks. prof. Piotra Patalonga, ks. Teofila Soppę, ks. Radcę Antoniego Misika, ks. Radcę Kazimierza Krzywdzińskiego) budowniczych, fundatorów i dobrodziejów naszego Kościoła i Parafii oraz za zmarłych Parafian spoczywających na dawnym cmentarzu w koło kościoła jak również na cmentarzu w Kopicach.

 16 września tj w sobotę – III Kopickie Spotkania Pałacowe na placu pałacowym: Program: rozpoczęcie o godz.. 09.00 plac pałacowy ( kawa, ciasto, loteria fantowa, kiełbasa z rożna, 10.30 – Msza Św. w Kościele Parafialnym, po Mszy na placu pałacowym program artystyczny, występy, sprzedaż okolicznościowych książek, kubków, magnesów, bluzek, cegiełek, gość specjalny: Maciej Siembieda – pisarz, zakończenie godz. 15.00)

program: 

III Kopickie Spotkania Pałacowe  SZLOSOMANIA  16.09.2023r. sobota godz.09.00 – 15.00

09:00 – 15:00- możliwość złożenia hołdu w odremontowanym Mauzoleum zmarłym z rodziny Schaffgotsch

09.00 – 12.00 - w salce parafialnej -możliwość spotkanie z fotografami z Muzeum Śląskiego w Katowicach, w poszukiwaniu artefaktów związanych z historią Kopic, Parafii i pałacu

godz. 09.00 – rozpoczęcie Szlosomanii na terenie pałacu w Kopicach

  • Loteria fantowa dochód na utrzymanie mauzoleum i izbę pamięci przy Parafii
  • Możliwość zakupu kawy i ciasta od mieszkanek Kopic i Więcmierzyc oraz czegoś do zjedzenia (pieczone kiełbaski, gulaszowa, żurek) i picia
  • Zakup nowych kubków, magnesów, i innych pamiątek i książek na terenie pałacu u rady Parafialnej oraz Pana Stanisława po sąsiedzku wspierający działania przy Mauzoleum

godz. 10.30 – Msza Św. w Kościele Parafialnym – Msze odprawi i Słowo Boże wygłosi ks. bp prof. Dr hab. Jan Kopiec

  • Za + hrabinę Joannę Schaffgotsch z domu Gryczik von Schomberg-Godulla, ++ z jej rodziny
  • w czasie Mszy Św. poświęcenie figury św. Jadwigi Śląskiej – patronki rodziny Schaffgotsch, Śląska i dawnej patronki Parafii w Kopicach).

PROGRAM ARTYSTYCZNY PO MSZY ŚWIĘTEJ

Gość Specjalny Maciej Siembieda – autor kryminału „Kołysanka”, którego akcja toczy się w Kopicach. Wywiad z autorem jednego z najbardziej poczytalnego kryminału 2023 roku.

Będzie też możliwość nabycia książek autora i otrzymania dedykacji.

  •  Szkoła Podstawowa w Kopicach, przedstawienie uczniów na podstawie komiksu „Joanna i spółka”
  • Świta świętego Michała - spektakl o historii Karola Goduli i Joanny Gryczik
  • Grodkowianki (taniec i pieśni)

 Prosimy o zachowanie ostrożności i bezpieczeństwa na terenie pałacu w Kopicach.  Dbajmy o bezpieczeństwo innych

PODZIĘKOWANIA ZA POMOC W PRZYGOTOWANIU III KOPICKIEGO SPOTKANIA PAŁACOWEGO

Ks. Bp prof. dr hab. Janowi Kopcowi – za Słowo Boże, Eucharystię i wsparcie działań

 Organizatorom:

 Radzie Parafialnej z Kopic i Więcmierzyc

Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej z Kopic

Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej z Więcmierzyc

Parafianom z Kopic i Więcmierzyc

Muzeum Śląska Opolskiego

członkom grupy Kopice.pl

osobom zaangażowanym w przygotowanie i pomoc:

 panu Maciejowi Siembiedzie – naszemu gościowi

właścicielom Pałacu w Kopicach rodz. W za użyczenie placu pałacowego i wsparcie

panu Stanisławowi B lokalnemu krzewicielowi historii rodz. Schaffgotsch

panu Maciejowi M – społecznemu opiekunowi zabytków

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląskiego w Katowicach

Punktowi medycznemu (Paniom Annie H i Katarzynie P)

Policji z Grodkowa

Pani Dyrektor Szkoły Publicznej im. Joanny Schoffgotsch w Kopicach wraz z uczniami

Pani Annie B. Świcie św. Michała

Zespołowi Grodkowiankom

sponsorom:

 rodz. Schaffgotsch za wsparcie ratowania figury św. Jadwigi Ślaskiej

Wam wszystkim Parafianom i sympatykom historii Śląskiego Kopciuszka za wsparcie w remoncie mauzoleum oraz zabytkowej figury św. Jadwigi Śląskiej

Rodzinie Marioli i Joachimowi W

firmie nagłośnieniowej Technika Obarski z Więcmierzyc

firmie Bort-Wimar z Grodkowa

firmie DachMet  z Grodkowa

firmie Agroas z Grodkowa

Bankowi Spółdzielczemu w Grodkowie

Spółce Rol-kop z Kopic

Domowi weselnemu Pod złotym Gryfem Izabella i Paweł R

Rodzinie Anety i Roberta M

Ofiary zebrane i inne środki finansowe są przeznaczone na utrzymanie mauzoleum i dofinansowanie powstającej izby pamięci przy Parafii

Bóg zapłać.

 

23.09. sobota wyjazd do kina w Opolu na film „Ulmowie.  Błogosławiona rodzina”.    Po raz pierwszy w historii na ołtarze (10.09. w Markowej) wyniesiona zostanie cała rodzina - razem z ich ostatnim, nienarodzonym dzieckiem. "Ulmowie. Błogosławiona rodzina" to dzieło o dobru, o poświęceniu, którego sens nareszcie zostaje odkryty, o człowieczeństwie, które triumfuje...Warto wspomnieć, iż film powstawał blisko 20 lat, a na ekranie zobaczysz i usłyszysz osoby, które znały osobiście błogosławionych Wiktorię i Józefa Ulmów - świadków ich życia i męczeństwa. Pierwszym nagranym rozmówcą w 2004 roku był... brat Józefa Ulmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Drukuj   E-mail
Kościół parafialny w Kopicach wzniesiony w latach 1802-1822 w stylu neoklasycystycznym. Kościół św. Bartłomieja w Więcmierzycach wzmiankowany był już w średniowieczu. Obecna świątynia została wybudowana w 1621 r. w stylu renesansowym.

Zadzwoń

+48 77 415 13 15

Napisz do nas

parafia@parafiakopice.pl

Adres parafii

Kopice 27a | 49-200 Grodków