Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach

Nasz telefon

+48 77 415 13 15

E-mail

parafia@parafiakopice.pl

Kancelaria

Zawsze po Mszy świętej

Wydarzenia

Odpust Parafialny 10.09.2023

W niedzielę 10 września będziemy przeżywali Odpust Parafialny Podwyższnia Krzyża Świętego suma odpustowa o godz. 12.00 odprawi Mszę  Św. i Słowo Boże wygłosi ks. mgr Krzysztof Krysiński CM z Grodkowa.

Program uroczystości odpustowej:

08.09. - piatek - o godz. 18.30 - Droga Krzyżowa w kosciele z wypominkami za zmarłych

09.09. - sobota - okazja do spowiedzi godz. 15.30

10.10. - niedziela dzień Odpustu Parafialnego: Msze Św. o godz. 08.00, 09.30 (Więcmierzyce)  i suma o godz. 12.00, po Mszach będzie można oddać cześć relikwiom św. Krzyża, które znajdują się w Naszej Parafii

11.10. - poniedziałek - Msza Św. po odpuście w int. zmarłych duszpasterzy (ks. prof. Piotra Patalonga, ks. Teofila Soppę, ks. Radcę Antoniego Misika, ks. Radcę Kazimierza Krzywdzińskiego) budowniczych, fundatorów i dobrodziejów naszego Kościoła i Parafii oraz za zmarłych Parafian spoczywających na dawnym cmentarzu w koło kościoła jak również na cmentarzu w Kopicach

CZYM JEST ODPUST PARAFIALNY?

W czasach dewaluacji wielu zwyczajów, które ongiś były bardzo żywe, warto zastanowić się jakie jest znaczenie odpustu parafialnego.

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził.. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy.

Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpust zupełny, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki do spowiedź sakramentalna, (może być w okolicy odpustu, a nie w sam dzień). Komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę… i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

Możliwość zyskania odpustu sprawiała, że na odpust ściągała cala okolica, a dla rodziny odpust był okazją do spotkania wielu pokoleń. Centralnym wydarzeniem jest suma odpustowa, którą prowadził specjalnie zaproszony kapłan, a kazania odpustowe głosił też kaznodzieja na tę okoliczność zaproszony. Chciejmy głęboko duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez Boga.

Często mówi się o odpuście w Parafii jako o otwartym niebie i otwartym sercu Pana Boga na nasze prośby i modlitwy. Prośmy Chrystusa Wywyższonego na Krzyżu o Boże błogosławieństwo w Naszej Wspólnocie Parafialnej, naszych rodzinach, poamiętając o chorych i cierpiących.

Życzę dobrego przeżycia Odpustu Parafialnego.


Drukuj   E-mail
Kościół parafialny w Kopicach wzniesiony w latach 1802-1822 w stylu neoklasycystycznym. Kościół św. Bartłomieja w Więcmierzycach wzmiankowany był już w średniowieczu. Obecna świątynia została wybudowana w 1621 r. w stylu renesansowym.

Zadzwoń

+48 77 415 13 15

Napisz do nas

parafia@parafiakopice.pl

Adres parafii

Kopice 27a | 49-200 Grodków