Regulamin cmentarza

Odsłony: 861

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte.

Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (KPK, Kan 1205).

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość.

Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania. 

Zarząd Cmentarza

Opłaty cmentarne uiszczamy w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek po mszy wieczornej).

Opłatom cmentarnym podlegają:

1.Rezerwacja miejsca cmentarnego na 20 lat
2.Opłata tzw. pokładnego po upływie 20 lat od pochówku (istniejącego już grobu)
3.Wjazd na cmentarz aby wykonać  prace przy grobie
4.Postawienie nowego pomnika na grobie
5.Modernizacja starego nagrobka

6. kladzenie kostki wokól grobów

Opłaty cmentarne są przekazywane na konta Rad Parafialnych poszczególnych wiosek i są przeznaczone na utrzymanie cmentarzy.

 

Drukuj